เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๙ น. ฯ พณฯ หลี บุญค้ำ เอกอัครรัฐฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมภริยา ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ลานวัฒนธรรมวิถีไทยพวน งานสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนและงานทอดผ้าป่าสามัคคีไทยพวน ๒๓ จังหวัด ครั้งที่ ๕๙ ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

     โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวให้การต้อนรับและแสดงวิสัยทัศน์ของจังหวัดน่าน นายดงพล รุจิธรรมรัช นายอำเภอเวียงสา กล่าวประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวนจังหวัดน่าน และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

     นอกจากนั้นยังมี พลโทธนภัทร ศรีกุลชัยภัทร ประธานชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ แสดงจุดยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย พร้อมกับเชิญชวนชาวไทยพวนที่อยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย มาแสดงพลังความรักสามัคคีของหมู่คณะเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป

     ในโอกาสนี้ได้มีองค์การบริหารส่วนท้องที่ท้องถิ่น ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ภาคเอกชนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ตลอดจนชาวต่างชาติที่ได้มาเที่ยวชมและเยี่ยมเยื่อนให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการอย่างพร้อมเพียงกัน

     แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพียงของชาวจังหวัดน่าน โดยเฉพาะชมรมไทยพวนจังหวัดน่านซึ่งนำโดยนายนิพล สมภารวงค์ และทีมงาน ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หวังว่ากิจกรรมของชาวไทยพวนทั่วประเทศจะเข้มแข็งพร้อมที่จะอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อที่บรรพบุรุษไทยพวนได้หวงแหนมา ให้คงอยู่คู่สังคมที่มีชาวไทยพวนอาศัยอยู่.....ตลอดไป

ร้อยตรีกฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า) SPB 01 - 05 หัวหน้าศูนย์ข่าว / ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง / ภาพ / รายงาน

ผู้เขียน / ถ่ายภาพ

lt kritthanarat sangsuwannasinร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
SPB 01 - 05 หัวหน๊าศูนย์ข่าว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ๊านท่าตลาด / เบาะข่าว
facebook : ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์

 

share please

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100