เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

สวนเฉลิมภัทรราชินี และ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ตั้งอยู่ถนนนางพิม เป็นสวนสาธารณะมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ในสวนมีสถานที่ต่างๆ ให้แวะชมไม่ว่าจะเป็นหอคอยบรรหาร-แจ่มใส อาคารแสดงผลงานของ ฯพณฯบรรหาร สวนน้ำพร้อมสไลเดอร์ สวนลายไทย สวนนกพิราบ สวนดอกไม้ สนามเด็กเล่น น้ำพุดนตรี สนามออกกำลังกาย

banharn tower 5532

ประชาชนนิยมมาเดินเล่นและออกกำลังกายในสวนตอนเย็นๆ เวลากลางคืนจะมองเห็นหอคอยเปิดไฟเป็นจุดเด่นของเมืองสุพรรณบุรี

สวนเฉลิมภัทรราชินี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตามวัน และเวลาดังนี้

      วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น.
      วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๓๐ น.
       อัตราค่าเข้า ผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เด็ก ๕ บาท

อาคารแสดงผลงานฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ตามวันและเวลาดังนี้

      วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
      วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

สไลเดอร์และสวนน้ำ เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันจันทร์ตามวันและเวลาดังนี้

      วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.
      วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

น้ำพุดนตรี และผาน้ำตก เปิดทุกวัน ตามวันและเวลาดังนี้

     วันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
     รอบเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
     รอบเย็น เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.

banharn tower 5533

     หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ตั้งอยู่ในสวนเฉลิมภัทรราชินี เป็นหอคอยชมวิวแห่งแรก และสูงที่สุดในประเทศไทยมองเห็นโดดเด่นอยู่กลางเมือง มีความสูงถึง ๑๒๓.๒๕ เมตร ฐานกว้าง ๓๐ เมตร การขึ้นเที่ยวชมหอคอย จะมีจุดแวะพักชมวิว ๔ ชั้นที่ ๑ เป็นที่จำหน่ายบัตรและของที่ระลึก ชั้นที่ ๒ เป็นที่จำหน่ายและจุดนั่งชมสวน ชั้นที่ ๓ เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกและจุดชมตัวเมือง ชั้นที่ ๔ อยู่ในระดับสูงสุด ๗๘.๗๕ เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรอบ มีกล้องส่องทางไกลบริการ ผนังห้องแสดงภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ตามวันที่ และเวลาดังนี้

     วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๓๐ น.
     อัตราค่าขึ้นชม (ก่อน ๑๘.๐๐ น.)
     ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๕ บาท
     อัตราค่าขึ้นชม (หลัง ๑๘.๐๐ น.)
     ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๒๗๒๑, ๐ ๓๕๕๒ ๔๐๖๐-๔ และสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๑ ๑๙๘๗, ๐ ๓๕๕๑ ๑๐๒๑ โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๒๙๗๓

แผนที่การเดินทางไป สวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอยบรรหาร-แจ่มใส)

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100