เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     วัดแค สุพรรณบุรี บ้านค่ายเก่า ม.1 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2034 อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน  วัดแค สุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา อยู่ปลายสุดของคูเมืองทางด้านเหนือ P1031143

วัดแค อำเภอเมือง สุพรรณบุรี

วัดแค อำเภอเมือง สุพรรณบุรี

    วัดแค เป็นวัดที่มีชื่ออยู่ในวรรณคดี "ขุนช้างขุนแผน" มีการกล่าวถึง วัดแค อยู่หลายตอนด้วยกัน เป็นวัดที่ขุนแผน ได้มาเรียนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อ ตัวแตน กับสมภารคง เพราะที่วัดแค สุพรรณบุรี แห่งนี้มีต้นมะขามยักษ์ ขนาดใหญ่ถึง 9 คนโอบ อายุเป็นร้อยปี มีความเชื่อว่า เป็นต้นเดียวกับที่สมภารคง ได้ใช้สอนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแตน ให้สามเณรแก้ว หรือ ขุนแผน เมื่อครั้งมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแคนี้

วัดแค อำเภอเมือง สุพรรณบุรี     มีการบันทึกไว้ว่า เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๔๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เสด็จประพาสต้น จังหวัดสุพรรณบุรี พระองค์ท่านได้เสด็จประทับที่ท่าน้ำวัดแค เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน

     นอกจากนั้น วัดแค ยังมีโบราณวัตถุที่ทรงค่าเป็นอย่างยิ่ง คือ ตู้หนังสือไม้สัก ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ถวายแด่พระภิกษุคง รอยพระพุทธบาทสี่รอยเนื้อสัมฤทธิ์ ศิลปะยุคต้นรัตนโกสินทร์ ฝีมือประณีตงดงาม ภายในรอยฝ่าพระบาทซ้อนกันถึง ๔ ชั้น มีรูปภาพต่างๆ ภายใน เช่น พระในซุ้มเรือนแก้ว เต่า หงส์ ฯลฯ คล้ายแสดงเรื่องราวพระเจ้าสิบชาติ พระพุทธรูปปางมารวิชัย จีวรลายดอกพิกุล สมัยต้นรัตนโกสินทร์  ระฆังทองเหลือง หม้อต้มกรักเนื้อสัมฤทธิ์ รวมทั้งต้นพระพุทธรูปใต้ต้นอชปาลนิโครธ ต้นไม้ในพุทธประวัติ ซึ่งเป็นต้นเดิมจากอินเดีย ที่ พระปลัดสมัย พระจากวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ปลูกถวายไว้เมื่อปี ๒๕๐๘ ทุกวันนี้ ต้นไม้แผ่กิ่งก้านใหญ่โต สร้างความร่มเงาให้วัดเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบัน มี พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร (สมศักดิ์ กตวฑฺฒโน) หรือ พระครูโอ๋  เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๑๓ และมีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน ๗ รูป

วัดแค อำเภอเมือง สุพรรณบุรี

สิ่งที่น่าไปเยี่ยมชม เมื่อไปเที่ยววัดแค

  • รอยพุทธบาท ๔ ชั้น
  • ต้นมะขามยักษ์ขนาด 9 คนโอบ
  • พญาต่อยักษ์
  • คุ้มขุนแผน

 

 แผนที่การเดินทางไปวัดแค จ.สุพรรณบุรี

เรื่องที่เราแนะนำให้คุณลองคลิกไปดู

share now

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100