เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2560

     งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2560 โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ่อค้าประชาชนชาวสุพรรณบุรี มีความยินดี จัดงาน "งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี ประจำปี 2560" ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กันยายน 2560 พร้อมทั้งงานทิ้งกระจาดดิน ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 19 กันยายน 2560 ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) ถนนพันคำ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560

     วัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2560 ก็เพื่อกราบไหว้สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาชาวสุพรรณบุรีให้อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนั้นยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม-ประเพณีอันดีงามที่มีมาช้านานของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

 

กำหนดการ งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2560

8 กันยายน 2560

  • 8.00 น. ร่วมชมขบวนแห่ ที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม เพื่ออัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง จากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี มายังสมาคม "ตงฮั้วฮ่วยก้วง"
  • 20.00 น. ชมการแสดงมังกรทองเล่นไฟ และการแสดงเชิดสิงโตที่หน้าปะรำพิธี

9 กันยายน 2560

  • 18.00 น. ชมขบวนแห่โคมไฟ ร่วมพิธีลอยกระทง ชมการแสดงมังกรพ่นน้ำ และปล่อยสัตว์

10 กันยายน 2560

  • 15.00 น. พิธีทิ้งกระจาด ให้ทาน

19 กันยายน 2560

  • 15.00 น. ทำพิธีทิ้งกระจาดดิน

* สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับงานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2560 ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535380

 

ความเป็นมาของ ประเพณีทิ้งกระจาด

     งานทิ้งกระจาด เป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีแนวคิดคล้าย พิธีกงเต็ก เป็นการเจริญเมตตาธรรมแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนำเอาสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ตาย และของใช้อื่น ๆ มาแจกจ่ายแก่ผู้ยากจน ตามตำนานพระสูตร กล่าวว่า สมัยหนึ่งพระอานนท์กำลังบำเพ็ญสมาธิ ณ นิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ เกิดมีอสุรกายตนหนึ่ง สำแดงร่างเป็นเปรต รูปร่างผอมสูง มีแต่หนังหุ้มกระดูก ลำคอเล็กเท่ารูเข็ม เปรตนั้นได้กล่าวแก่พระอานนท์ว่า อีก 3 วัน พระเถระจะถึงแก่มรณภาพ พระอานนท์จึงถามว่าจะแก้ไขอย่างไร เปรตตอบว่า ต้องทำพิธีอุทิศเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นไทยทานแก่ฝูงเปรตทั้งหลายจึงจะรอดพ้น และพระเถระก็จะมีอายุมั่นขวัญยืน พระอานนท์จึงกราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็โปรดให้ประกอบพิธีเมตตาธรรมตามที่พระอานนท์ กราบทูล พิธีนี้จึงเกิดขึ้นและสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และเรียกกันว่า งานทิ้งกระจาด

     งานทิ้งกระจาดของสุพรรณบุรี สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้ว แต่จะจัดติดต่อกันมาตลอดหรือขาดหายไปในระยะใดบ้างนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด เท่าที่มีหลักฐานปรากฏว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2483 - พ.ศ.2487) งานทิ้งกระจาดมีสืบเนื่องมาทุกปีไม่เคยเว้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.m-culture.go.th/travel/ewt_news.php?nid=682

แผนที่การเดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

รวมภาพงานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559 คลิกที่นี่

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560

share please

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100