เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดงาน "วิถีคนเมืองเหน่อ"  ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดถ่ายภาพจังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ "วิถีคนเมืองเหน่อ" ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ สู้ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี khonmuengher suphanburi 2016 001

โครงการประกวดถ่ายภาพจังหวัดสุพรรณบุรี "วิถีคนเมืองเหน่อ"

ขอบเขตของการถ่ายภาพ

 • วิถีชีวิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้  และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องทุกประเภท ทั้งภาพสี และขาวดำ สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคได้อย่างอิสระ ภาพถ่ายจะต้องมีความสมจริงตามธรรมชาติ ไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์ประกอบใดๆ ที่ผิดจากความเป็นจริง นอกจากการลบฝุ่นผง และปรับแสงเท่านั้น

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพที่อัดขยายขนาด 12 x18 นิ้ว ติดลงกระดาษแข็งสีดำ เว้นขอบด้านละ 1.5 นิ้ว เขียนชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ให้ชัดเจน และเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังภาพ (ภาพที่ต่ำหรือสูงเกินกว่าขนาดที่กำหนดจะไม่รับการพิจารณาตัดสิน)
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG บันทึกลงแผ่นซีดี ขนาดไฟล์ภาพ ไม่ต่ำกว่า 8 ล้าน pixel ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ส่งภาพประกวด ให้เรียบร้อย
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ลงงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อสารสนเทศทุกประเภท เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • ต้องเป็นภาพถ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
 • ส่งภาพเข้าประกวาดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ หากผลงานได้รับรางวัล ให้ถือว่าได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสื่อสาธารณะ ทุกประเภท รวมทั้งไม่ใช่ภาพที่วางขายในระบบอินเตอร์เน็ต (Stock photo) และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิรางวัลที่ได้รับทุกประเภท
 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จังหวัดสุพรรณบุรีขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ผู้ประกวด ส่งเข้าประกวด

ประกาศผล
     คณะกรรมการตัดสินการประกวด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี

ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ที่

 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ตามวัน และเวลาราชการเท่านั้น)
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

 • โทร. 035 - 536058 , 035 - 536045
 • มือถือ 08 - 1870 - 9804
 • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

กำหนดเวลาส่งผลงาน

 • สามารถสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. (ตามวันและเวลาราชการ)

ข่าวโดย : นางสาวนภสร จู่จร / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

>> ดูรายละเอียด งานวิถีคนเมืองเหน่อ วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 คลิกได้เลยครับ <<

share sija

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100