เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     จังหวัดสุพรรณบุรี และการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่าน เข้าชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 หรือ "สุพรรณบุรีเกมส์" ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2559 โดยจะมีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 37 ประเภทกีฬา

suphanburi games 2016 สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่ 32 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

     พิธีเปิดจะมีขึ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  ท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.suphanburigames.com/

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100