เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

วัดพระลอย สุพรรณบุรี

วัดพระลอย ตั้งอยู่ที่ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติความเป็นมาของวัดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่ประวัติจากคำบอกเล่า กล่าวถึงวัดนี้ไว้ว่า ครั้งหนึ่งมีพระพุทธรูปลอยมาตามน้ำ ชาวบ้านได้ช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ในวิหารของวัด จึงได้ตั้งชื่อว่า "วัดพระลอย" ตามเหตุการณ์ดังกล่าว

     สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่

     1.พระพุทธรูปนาคปรก ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อพระลอย เป็นพระพุทธรูปสลักหินปางนาคปรก พิจารณาจากรูปแบบทางศิลปะ สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18

วัดพระลอย สุพรรณบุรี

     2.วิหารเก่า เป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดหว้าง 9.30 เมตร ยาว 18 เมตร ปัจจุบันมีการสร้างอาคารคลุมวิหารเดิมไว้ ทางด้านหน้ามีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมตั้งอยู่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

วัดพระลอย สุพรรณบุรี

     สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการบูรณะโบราณสถานที่วัดพระลอย เมื่อปี พ.ศ.2555 โดยเป็นการบูรณะเสริมความมั่นคงตามรูปแบบเดิม

     3.โบสถ์จตุรมุข เป็นโบส์ที่สร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะที่สวยงามมาก เป็นจตุรมุข คือมืมุขทั้ง 4 ด้าน ข้างในประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธนวราชมงคล อีกทั้งภายในโบสถ์มีภาพเขียนแสดงเรื่องราวในพระพุทธศาสนา มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ต้องห้ามพลาดไปชมและกราบนมัสการ

วัดพระลอย สุพรรณบุรีวัดพระลอย สุพรรณบุรี

ข้อมูลจาก สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไป วัดพระลอย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

อัลบั้มรูป วัดพระลอย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100