เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

11153     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขวาก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ บริเวณโรงเรียนวัดบางขวาก อยู่ในความควบคุมดูแลของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

    ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ในบริเวณวัดบางขวาก โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ จากพระครู สาทรสุวรรณคุณ เจ้าอาวาสวัดบางขวาก ต่อมาในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงได้โอนมาอยู่ในความดูแลของ เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

   ในปัจจุบันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขวาก เป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ภายในวัดบางขวาก ตำบลย่านยาว อยู่ระหว่างกลางวัดและโรงเรียนวัดบางขวาก ที่หน้าศูนย์เป็นสนามเด็กเล่น มีเครื่องเล่นต่างๆมากมาย

   ภายในศูนย์สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งเป็นห้องหลายห้อง เช่น ห้องสำหรับการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย จำนวน ๔ ห้อง และห้องชั้นเด็กเล็ก ๒ ห้อง นอกจากนั้นยังมีห้องพยาบาล ห้องโสตฯ ห้องเอนกประสงค์ ห้องครัวห้องน้ำอีกด้วย  

มีเด็กเล็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองนำมาฝากเลี้ยง – เรียน ที่นี่รวมทุกชั้นจำนวน ๑๑๗ คน

มีบุคลากรประจำรวม ๙ คน ดังนี้

รายนามผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้

๑. นางสายพันธ์  ม่วงหมู่  (หัวหน้าศูนย์)

๒. นางคะนึง  นุชนารถ  (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์)

๓.    นางสาวปรียาภรณ์         ปาละวงษ์         ครูผู้ดูแลเด็ก 

๔.    นางสาวกาญจนาพร      อ่อนนิ่ม            ครูผู้ดูแลเด็ก 

๕.    นางสาวพรเพ็ญ            ม่วงหมู่             ครูผู้ดูแลเด็ก 

๖.     นางสาว สาริสา            ปาลวงษ์          ครูผู้ดูแลเด็ก 

๗.    นางสาวศิริพร              สุทธิ                ครูผู้ดูเล็ก 

๘.    นางสาวศิริขวัญ           จงรอบคอบ        ครูผู้ดูแลเด็ก 

๙.    นางทองทิพย์              มณีอินทร์          แม่บ้าน

11173
นางสายพันธ์ ม่วงหมู่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขวาก 

     ครูสายพันธ์ ม่วงหมู่ หัวหน้าศูนย์ฯแห่งนี้กล่าวว่า “ ครูแต่ละคนที่ทำการดูแลเด็กนี้ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี และเป็นครูผู้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเด็กเล็กเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าส่วนใหญ่จะทำงานตรงนี้ ตั้งแต่เปิดศูนย์ขึ้นมาเลยทีเดียว ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กจึงไม่ต้องห่วงใยเลย ”

11137นางคะนึง  นุชนารถ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์

    ส่วนเด็กเล็กที่พ่อแม่นำมาฝากที่โรงเรียนในปีนี้ มีประมาณ ๑๑๗ คน และทุกคนจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทางโรงเรียนมีอาหารและนมให้รับประทานทุกวัน ซึ่งผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเด็กนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ จะไม่ต้องเป็นกังวลในการดูแลบุตรหลาน เพียงแต่ว่าตอนเช้าเวลาไม่เกิน ๗.๔๐ น.ผู้ปกครองต้องมาส่งที่โรงเรียน และประมาณบ่าย ๒ โมงครึ่งถึง ๓ โมงก็มารับบุตรหลานกลับไปเท่านั้นเอง.

11134นอกห้องเรียน

11130

 11128
ในห้องเรียน

11142
บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ

 11177
ทุกวันพฤหัสบดี เป็นวันเล่นพละ ครูและนักเรียนจะใส่ชุดสีม่วง เด็กๆจะได้เล่นเครื่องเล่นที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนนานเป็นชั่วโมง

 11178
เด็กนักเรียนเล็กๆทั้งหลายจะได้รับการดูแลจากครูอยู่ตลาดเวลา

     ท่านผู้ปกครองท่านใดที่มีบุตรหลานยังเล็ก ต้องการจะมาฝากเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขวากแห่งนี้ เข้ามาติดต่อได้ด้วยตัวเองกับหัวหน้าศูนย์ คือคุณสายพันธ์  ม่วงหมู่ ได้ทุกวันในเวลาราชการ.

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100