เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
(ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  

DSC 2825

       ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทเพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืชและฝึกอาชีพการเกษตรทั้งในด้านการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล การขยายเพิ่มปริมาณ การกระจายพันธุ์ การปลูก การส่งเสริมและฝึกอบรมวิทยาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

*พันธุ์พืชที่ผลิตและกระจายสู่เกษตรกร คือ

1.เพื่อส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชในเชิงธุรกิจ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง ขิง กล้วย เบญจมาศ หน้าวัว คัตเตอร์
2.เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พริกกล้วย มะเขือ มะละกอ ปูเล่
3.เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น กล้วย กันเกลา แก้วเจ้าจอม ตะไคร้หอม ขมิ้นชัน ปูเล่ กล้วยไม้ป่า
4.เร่งรัดการผลิตพืชพันธุ์ใหม่ เช่น สะเดาทะวาย ปทุมมา กระเจียว 

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรีศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

          พื้นที่รับผิดชอบ เขตพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทองและสิงห์บุรี สิ่งที่น่าสนใจภายในศูนย์

1.โรงเรือนอนุบาลและผลิตพืชเพาะเลี้ยง จำนวน 7 โรง
2.ทุ่งทานตะวัน
3.โรงเรือนจำหน่ายพันธุ์พืช

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรีศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

เปิดให้เข้าชม

     เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เข้าชมฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ต.พลับพลาชัย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ ๐ ๓๕๔๓ ๗๗๐๔ – ๕ โทรสาร ๐ ๓๕๔๓ ๗๗๐๕ ต่อ ๑๐๒

 ********************************************

ปฏิทินงาน

ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่ 1-31 ส.ค. 

DSC 4593

 

"ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี" สื่อรักวันพ่อ
เที่ยวชมและศึกษาดูงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค.


พฤกษาสวรรค์....
ในเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว 16-31 ธ.ค.

DSC 2825

มหัศจรรย์ ทิวลิปบาน สุพรรณบุรี 1-12 ม.ค.

แผนที่การเดินทางไป ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100