เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ และพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมภายในงาน พิธีเปิดพระพักตร์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ชมนิทรรศการกลุ่มทวารวดี กลุ่ม 5 ชาติพันธุ์ นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 5 ขุนเขา 1 ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารดี ที่อู่ทอง) การแสดงแสง สี เสียงพุทธประวัติ บริเวณหน้าผา กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทวารดี ที่อู่ทอง ณ ถ้ำเขาบิน

งาน “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 7 (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ประจำปี 2559
งาน “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 7 เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง ประจำปี-2559

กำหนดการโครงการอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7 (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง)

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2560 ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ และพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ภาคกลางวัน

เวลา 9.09 น.

 • พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณลานการแสดงแสง สี เสียง ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
 • ชมนิทรรศการกลุ่มทวารวดี, กลุ่ม 5 ชาติพันธุ์, นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองโบราณ ณหมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ เวลา 15.00 น แขกผู้มีเกียรติและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมกันณเวทีมวยชั่วคราวหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 15.00 น.

 • แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมกัน ณ เวทีมวยชั่วคราวหมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 15.20 .

 • ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือกนานาชาติ เดินทางมาถึงบริเวณเวทีมวย
 • พิธีกรเรียนเชิญประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการฯ ขึ้นบนเวทีมวยฯ

เวลา 16.00 น.

 • เริ่มการถ่ายทอดสดทางสภานีโทรทัศน์ ช่องไทยรัฐทีวี 32 HD และ TGN

เวลา 16.40 น.

 • หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 17.10 น.

 • ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ประธานการจัดงานฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ

เวลา 17.29 น.

 • สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ
 • ชมชุดการแสดง
 • พิธีการเชิญประโนในพิธีฯ และประธานการจัดงานฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ขึ้นสู่แท่นพิธี
 • ประธานการจัดงานฯ กล่าวรายงาน
 • ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน

เวลา 18.49 น.

 • ประธานในพิธีฯ กระทำพิธีเปิดพระพักตร์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชมการแสดง แสง สี เสียง พุทธประวัติ บริเวณหน้าผา ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

- - เสร็จพิธีภาคกลางวัน - -

การแต่งกาย

องคมนตรี แต่งกายชุดผ้าไหมพระราชทานสีขาว

ข้าราชการ แต่งกายชุดสุภาพสีขาว

ผู้เข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดสุภาพ

 

ภาคกลางคืน

เวลา 19.00 น.

 • หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิดงาน ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 19.30 น.

 • ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ประธานในพิธีเปิดงาน เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
 • นายอำเภออู่ทอง กล่าวรายงาน
 • ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ประธานในพิธี กล่าวและกระทำพิธีเปิดงาน
 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง”

เวลา 20.30 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

- - เสร็จพิธีภาคกลางคืน - -

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

เวลา 19.00 น.

 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จากเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 20.30 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เวลา 18.50 น.

 • ชมการแสดง 5 ชาติพันธุ์
 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชาวนาไทย จาก เทศบาลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 22.00 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง พุทธประวัติ บริเวณหน้าผา ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 22.30 น.

 • ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทวารวดี ที่อู่ทอง ณ ภูผาถ้ำมังกรบิน เขาทำเทียม ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ 1 มกราคม 2560

เวลา 19.00 น.

 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 20.30 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 2 มกราคม 2560

เวลา 19.00 น.

 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 20.30 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 3 มกราคม 2560

เวลา 18.00 น.

 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 19.00 น.

 • ชมการประกวดภาพถ่าย

เวลา 20.00 น.

 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 4 มกราคม 2560

เวลา 18.00 น.

 • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
 • ชมนิทรรศการภาพถ่ายเมืองโบราณอู่ทอง

เวลา 19.00 น.

 • ชมการแสดง วิถีชีวิตชุมชน จาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
 • ชมการแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต “เมืองโบราณ อู่ทอง” ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เวลา 19.30 น.

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง พุทธประวัติ บริเวณหน้าผา ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 20.30 น.

 • ชมการแสดงวงดนตรี รำวงชาวบ้าน อ๊อดโฟร์เอส (เต็มวง)

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

ที่มาของบทความ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004259043703

share please

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100