เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2559

     ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2559 กำหนดการจัดงานวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (แรม 2 ค่ำ เดือน 11) ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 200 รูป
  • ชมการแสดงแสง สี เสียง การแสดงพุทธาภินิหาร เทโวโรหณะ
  • ชมขบวนแห่สลากภัต ตามตำนานพุทธประวัติ
  • ชมการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ (ลาวเวียง ลาวครั่ง ไทยทรงดำ ไทยพื้นถิ่น ไทย-จีน) และโรงเรียนในพื้นที่อำเภออู่ทอง
  • ชมการจัดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานราชการ การจำหน่ายสินค้า OTOP 13 ตำบล ในเขตอำเภออู่ทอง
  • โรงบุญบริการอาหาร และน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาร่วมทำบุญตลอดงาน

     ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 200 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา ขบวนนางฟ้า ขบวนกลองยาว ขบวนเปรต การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ชมนิทรรศการของดี การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภออู่ทอง ฯลฯ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน หรือผู้ที่สนใจ ร่วมทำบุญตามวันและเวลาดังกล่าว

งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก อู่ทอง สุพรรณบุรี 2559

งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก อู่ทอง สุพรรณบุรี

วัดเขาดีสลัก อู่ทอง สุพรรณบุรี

วัดเขาดีสลัก อู่ทอง สุพรรณบุรี

     วัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดอนคา ห่างจากอำเภออู่ทอง 8 กิโลเมตร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยหินทรายสีแดง มีลักษณะแตกต่างจากรอยพระพุทธบาทที่พบที่อื่น คือ รอยพระพุทธบาทนูน ขนาดกว้างประมาณ 65.5 เซนติเมตร ยาว 141.5 เซนติเมตร

     นักโบราณคดีให้ความเห็นว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-16 มีทางรถขึ้นไปชมรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทางวัดเขาดีสลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์บนยอดเขา มองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามในเขตอำเภออู่ทองโดยรอบ นอกจากนี้ยังพบโพรงหินภายในมีพระพุทธรูป และโบราณวัตถุต่าง ๆ อีกหลาย

วัดเขาดีสลัก อู่ทอง สุพรรณบุรี

รอยพระพุทธบาท วัดเขาดีสลัก

     รอยพระพุทธบาท ที่วัดเขาดีสลัก เป็นแบบรอยพระบาทเดี่ยว แกะสลักขึ้นจากหินทรายแดง ขนาดกว้าง 65.50 เซนติเมตร ยาว150.50 เซนติเมตร ส่วนบนแกะสลักเป็นนิ้วพระบาททั้ง 5 นิ้วกลางฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักร มีลายมงคล 108 ประการ อยู่ในกรอบวงกลมเรียงอยู่โดยรอบ ลักษณะทางศิลปกรรมของรอยพระบาทดังกล่าว สันนิษฐานว่าเป็นงานสมัยทวารวดีตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17

วัดเขาดีสลัก อู่ทอง สุพรรณบุรี     รอยพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์ หมายแทนถึงการปรากฎพระองค์ของพระพุทธเจ้า และยังเป็น "อุเทสิกเจดีย์" ที่ผู้คนในอดีตได้กราบไหว้บูชา เพื่อรำลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     เมื่อปี พ.ศ.2517-2542 กรมศิลปากร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาโบราณสถานวัดเขาดีสลัก และก่อสร้างมณฑป เพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทดังปรากฎอยู่ในปัจจุบัน

วัดเขาดีสลัก อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาดีสลัก อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาดีสลัก อู่ทอง สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไปวัดเขาดีสลัก

รวมรูปภาพ วัดเขาดีสลัก

share now2

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100