เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ชื่อเดิมคือ วัดเขาพระ ตั้งอยู่ที่ ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชาวบ้านในชุมชนยังเรียกกันว่า "วัดเขาพระ" ในบริเวณวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เพราะประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงา นอกจากนั้นยังมีเนินเขาไม่สูงนัก มีบันไดปูนสามารถเดินขึ้นไปจนถึงบนยอดเขาได้ ตรงเพิงผาบริเวณไหล่เขาด้านทิศตะวันออก มีพระพุทธไสยาสน์ หลวงพ่อสังฆ์ ประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชน อ.อู่ทอง ส่วนบนยอดเขามีมณฑปซึ่งภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหินทรายแกะสลัก และเจดีย์โบราณก่ออิฐสอปูน

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

     วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เป็นวัดเก่าแก่ โบราณวัตถุที่พบในวัดเขาพระ เป็นแบบพิมพ์สมัยทวารวดี เช่น พระเครื่อง พระพิรอด พระถ้ำเสือ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูป รูปฤาษี

  • ปี พ.ศ. 2481 ขุนสุพรรณธานี เป็นผู้ดูแลการจัดงานประจำปี ปีละครั้ง ต่อมาจัดเป็นปีละ 2 ครั้ง กลางเดือน 5 และกลางเดือน 12
  • ปี พ.ศ. 2506 สร้างมณฑปบนยอดเขา 1 หลัง และสร้างกุฏิเสริมเหล็กอีก 1 หลัง
  • ปี พ.ศ. 2521 กรมศาสนาได้ยกให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่น

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

ประวัติหลวงพ่อสังฆ์

     ตามตำนานเล่าขานว่า หลวงพ่อศรีสรรเพชญ์ เดิมหลวงพ่อสังฆ์สถิตอยู่ ณ วัดศรีสรรเพชญ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา จนเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาถูกพม่ารุกรานเผาวัดศรีสรรเพชญ์ วิญญาณหลวงพ่อจึงล่องลอยมาถึงบริเวณวัดเขาพระนี้ มีความสงบร่มเย็น เห็นพระนอนไม่มีวิญญาณสถิต ก็เลยลงประทับที่วัดเขาพระ 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรีวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

รอยพระพุทธบาท

     รอยพระพุทธบาท เป็นหินทรายแกะสลักลวดลายมงคล 108 ประการ ในกรอบวงกลม นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เป็นรอยพระพุทธบาท ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลาย ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะขอม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรีวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

เจ้าพ่อจักรนารายณ์ (พระวิษณุ)

     เป็นแผ่นหินรูปสลักนูนสูง ขนาดกว้าง 97 เซนติเมตร สูง 175 เซนติเมตร เป็นรูปทิพยบุคคลมี 4 กร พระหัตถ์ขวาบนถือจักร พระหัตถ์ขวาล่างถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายบนไม่ทราบแน่ชัดว่าถือสิ่งใด ส่วนพระหัตถ์ซ้ายล่างถือคฑา อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 - 14

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรีวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

เจดีย์หมายเลข 9

     เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวกว้างด้านละ 8 เมตร ส่วนบนเป็นองค์ระฆังสมัยทวารวดี ในสมัยอยุธยามีการก่อสร้างเจดีย์ซ้อนทับบนโบราณสถานสมัยทวารวดี พบพระพิมพ์ดินเผาปางแสดงธรรม ด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้างประทับยืนภายในซุ้ม จำนวน 2 องค์

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรีวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

ถ้ำขุนแผนดินแดนกลิ่นไอรัก

     ตามตำนานเรื่องเล่า ขุนแผนได้พานางวันทองหนีอาญาแผ่นดินท่องเที่ยวอยู่ในป่า มาถึงบริเวณเขาถ้ำพระ พักค้างแรมอยู่ที่นี่ ดังคำกลอนที่ปรากฏในเนื้อหาดังต่อไปนี้

ถึงเขาพระที่เคยเข้ามาไหว้

พระศุกร์นี่กระไงดังหิ่งห้อย

ชี้บอกวันทองน้องน้อย

พระจันทร์ฉายบ่ายคล้อยลงฉับพลัน

รื่นรื่นชื่นรสเสาวคนธ์

ปนกับกลิ่นแก้มเกษมสันต์

หอมกลิ่นบุปผาสารพัน

พระจันทร์ดั้นหมอกออกแดงดวง

ส่องต้องบุปผาชาดสะอาดช่อ

อ่อนลออเกสรขจรร่วง

น่ารักโกสุมเป็นพุ่มพวง

โน้มหน่วงกิ่งเก็บให้วันทอง

 

 

แผนที่การเดินทางไป วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อู่ทอง (วัดเขาพระ)

รวมรูปภาพ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อู่ทอง (วัดเขาพระ)

 

share now

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100