เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับเกียรติจากทาง สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ให้ไปพูดคุยให้ชาวบ้านได้ฟังถึงเรื่องราวของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบป้ายฉลาก โดยได้มีการทำ workshop เพื่อให้ทางกลุ่มเกษตรกร ได้เข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบ และการผลิตป้ายฉลาก

โดยมีกลุ่มเกษตรกร จากตำบลบ้านสระ นำทีมโดย ผู้ใหญ่สมเกียรติ สว่างศรี และเกษตรกรจากตำบลกระเสียว นำทีมโดย ผู้ใหญ่บ้าน สงบ สุขสำราญ และลุงอำนวย นุ่มจันทร์ ทั้งหมดนี้ร่วมมือเป็นเครือข่ายกัน คอยช่วยเหลือแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ กลุ่มของผู้ใหญ่สมเกียรต์ ใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบ้านดงโมกข์ ทางกลุ่มของผู้ใหญ่สงบ สุขสำราญ จะใช้ชื่อ "กลุ่มข้าวอินทรีย์" และกลุ่มของลุงอำนวยใช้ชื่อว่า "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่ามะกรูด"

จากที่ได้พูดคุย ทั้ง 3 ท่านเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเชิงเกษตรอินทรีย์ ได้แก่การทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะที่บ้านของคุณลุงอำนวย เป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรอินทรีย์ ที่หลากหลาย แค่ได้คุยกับคุณลุงอำนวย เดี๋ยวเดียว ก็ได้ความรู้มากมายแล้ว ไว้ว่าง ๆ ต้องแวะไปเรียนรู้วิชาการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านคุณลุงบ้างครับ แล้วทาง "เรารักสุพรรณ" จะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้า

ท่านผู้ใหญ่บ้าน สงบ สุขสำราญ ก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และแนวความคิดต่าง ๆ ในการตลาดและการผลิตที่ผสมผสาน ระหว่างการเกษตรอินทรีย์ ในขณะเดียวกันก็มองหาเทคโนโลยี และเครื่องทุ่นแรงเข้ามาให้ลูกบ้านได้ใช้ ได้เรียนรู้อยู่เสมอ ส่วนท่านผู้ใหญ่สมเกียรติ เป็นผู้ที่มีความกว้างขวางในพื้นที่และมีช่องทางในการติดต่อในการตลาดที่หลากหลาย (กำลังดำเนินการติดต่อกับเครือข่ายเพื่อส่งข้าวไรซ์เบอรี่ ไปขายยังต่างประเทศ)

ในโอกาสนี้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ของฝากผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ (ข้าวอินทรีย์) ไว้ให้ทุกท่านได้เลือกรับไปบริโภคกันได้ตามอัธยาศัย  ทางกลุ่มรับรองว่า เป็นข้าวอินทรีย์แท้ 100% ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของทุกท่าน ใครต้องการที่จะรับไปจำหน่าย หรือเอาไปทำตลาด ก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับ (ขายส่ง)

P 20150603 131102
P 20150603 131508
P 20150603 135845
ผู้ใหญ่สมเกียรติ สว่างศรี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษ บ้านดงโมกข์
22 ม.8 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โทร.086-170-9564
P 20150603 135911
ผู้ใหญ่ สงบ สุขสำราญ
กลุ่มข้าวอินทรีย์ 55/5 ม.7 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทร.089-802-4832
P 20150603 135932
ลุงอำนวย นุ่มจันทร์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่ามะกรูด 44/1 ม.3 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทร.085-174-9570

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100