เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     วัดลานคา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนแถบตะวันออก เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกคราม (เก้าห้อง) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จากหลักฐานทางจังหวัด (ฉบับกรมศาสนา) ได้บันทึกว่า วัดลานคาตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2364 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2462 มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ 117 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

     วัดลานคา เดิมชื่อ วัดจำปา ตั้งอยู่ในที่ดอน ห่างจากแม่น้ำท่าจีน ประมาณ 1 กิโลเมตร ทำให้การคมนาคมติดต่อไม่สะดวก เนื่องจากสมัยโบราณการคมนาคมนิยมใช้ทางน้ำเป็นหลัก ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันย้ายวัดมาตั้งในที่ใหม่ริมแม่น้ำท่าจีน (ที่ตั้งวัดปัจจุบัน) ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่รกร้างว่างเปล่า มีต้นไม้ และหญ้าขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะ หญ้าคา ขึ้นอยู่มากเป็นพิเศษ และด้วยเหตุนี้จึงได้ลงความเห็น เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นชื่อ วัดลานคา ส่วน วัดจำปา นั้นปัจจุบันยังมีเจดีย์และบ่อน้ำเหลืออยู่เป็นหลักฐาน

     หลักฐานอีกอย่างหนึ่ง ที่กล่าวถึง วัดลานคา คือ หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ ของกรมการศาสนา ได้บันทึกการตรวจการณ์คณะสงฆ์ ของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 10 ได้เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2459 ตอนหนึ่งว่า

     วันที่ ๑๔ มี.ค. เวลาบ่าย ๓ โมง ทรงเรือยนต์ชัยศรีประเวศ จากวัดลาดหอยต่อขึ้นไป มีเรือยนต์ของพระยาสุนทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสด็จ และเรือยนต์สำหรับพระสงฆ์และคฤหัสถ์ตามเสด็จอีก ๑ ลำ เวลาบ่าย ๓ โมง ๒๕ นาที ถึงวัดลานคา เรือที่นั่งจอดเทียบท่าหน้าวัดแล้ว เสด็จขึ้น พระสงฆ์ยืนแถวสวดถวายชัยมงคล เด็กนักเรียนลูกเสือและนักเรียนสามัญ ของโรงเรียนวัดนี้ ยืนแถวรับเสด็จ และมีราษฎรชาวบ้านตำบลนี้ มาคอยเฝ้ารับเสด็จอีกเป็นอันมาก ทรงปฏิสันถารแก่พระสงฆ์และราษฎรเหล่านั้นแล้ว เสด็จเข้านมัสการพระในอุโบสถ พระสงฆ์เฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียน ประทานย่ามตรามหาสมณุตมาภิเษก แก่เจ้าอธิการทองผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ แล้วเสด็จออกมาประทับที่โรงเรียนโถงหน้าวัด ประทานพระธรรมเทศนาแก่ราษฎร จบแล้ว ประทานด้ายสายสิญจน์ผูกข้อมือเด็ก ประทานยาแก่นายอ่ำ ผู้ป่วยเป็นโรคผอมแห้ง แต่ยังอุตส่าห์มาเฝ้า และตรัสสั่งไว้ว่า ถ้าใช้ยาที่ประทานนี้ถูกแก่โรค ให้ใครตามขึ้นไปกราบทูลที่เมือง จักประทานเพิ่มมาให้อีก เวลาบ่าย ๔ โมง ๒๐ นาที ทรงเรือยนต์จากวัดลานคา ต่อขึ้นไป เรือเดินไม่สะดวก เพราะเป็นหาดทราย ตื้นเขิน ต้องเดินตามร่องน้ำ

     บันทึกอีกตอนหนึ่งว่า วัดก็ดี พระสงฆ์ก็ดี ในจังหวัดนี้ ตั้งแต่เมืองลงมาและขึ้นไป เฉพาะที่ได้เห็น ผิดกันไกลทีเดียว ราวกับเป็นต่างจังหวัดกัน ในตอนใต้เมืองลงมา วัดเล็กๆ ถาวรวัตถุไม่เป็นของมีฝีมือ บ้างก็ชำรุด พื้นวัดรกไม่ได้รักษา วัดที่รักษาดีทั้งถาวรวัตถุทั้งลานวัด มี วัดลานคา วัดเดียวเท่านั้น 

     เนื่องจากเสด็จตรวจคณะสงฆ์คราวนี้ เมื่อเสด็จกลับถึงกรุงเทพ แล้วได้ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยก พระครูวิบูลเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดไว้ในกิตติมศักดิ์ ให้พระครูวินยานุโยค เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ทรงเทียบที่ พระครูธรรมสารรักษา เป็นเจ้าคณะรอง โปรดให้พระปลัดเล็ก วัดวังหิน เป็นพระครูเจ้าคณะแขวงนางบวช โปรดให้ เจ้าอธิการทอง วัดลานคา เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางปลาม้า ตรัสถอนพระครูช้อยจากตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงสองพี่น้อง โปรดให้เจ้าอธิการเหนียง วัดสองพี่น้อง เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวงสองพี่น้อง ตรัสถอน พระสมุห์ปลั่ง ผู้รั้งจากตำแหน่งเจ้าคณะแขวงจระเข้สามพัน โปรดให้เจ้าอธิการเบี๋ยน วัดโพธารามเป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวงจระเข้สามพัน

หลวงพ่อทองเจ้าอาวาสได้เป็นเจ้าคณะอำเภอตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ถึง พ.ศ.2472 รวมเวลา 13 ปี
พระสุนทรธรรมคณี ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2512 รวมเวลา 31 ปี
พระครูวาทีธรรมคุณ ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2528 รวมเวลา 14 ปี 

รวมระยะเวลาที่วัดลานคาได้เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอ 58 ปี

เรียบเรียงโดย พระมหาวิบูลย์ ธมฺมรโส

วัดลานคา บางปลาม้า สุพรรณบุรี

วัดลานคา บางปลาม้า สุพรรณบุรี

วัดลานคา บางปลาม้า สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไป วัดลานคา

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100