เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

ประวัติวัดบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

     วัดบางแม่หม้าย เลขที่ 122 หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ในตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตามจารึกที่กรมการศาสนา บันทึกการสร้างวัดไว้ พ.ศ. ๒๓๐๐ สมัยอยุธยาตอนกลางก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๓๐๑ (ตามหลักฐานไม่ปรากฏนามผู้ก่อตั้ง) เดิมทีชาวบ้านเรียก “วัดโบสถ์” เนื่องจากในย่านนี้มีเพียงวัดเดียวที่มีอุโบสถ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามตำบลบ้านบางแม่หม้าย และมาเป็น “วัดบางแม่ม่าย” จะให้ได้ว่าของเดิมใช้ ม่าย ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๙ คำว่า ม่าย ได้เปลี่ยนมาเป็น หม้าย จากการบันทึกที่ผิดเพี้ยนไป และที่สำคัญยิ่งบ้านบางแม่หม้าย มีชื่ออยู่ในแผนที่ของกรมทางหลวง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ วัดบางแม่หม้ายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒

     ปัจจุบันอุโบสถที่ใช้สังฆกรรมเป็นอุโบสถหลังที่ ๓ โดยหลังที่ ๑ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบางแม่หม้าย (ประถม) ตามร่องรอยซากอิฐ กระเบื้องเก่า ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ และ หลังที่ ๒ ตั้งอยู่บนโคก หน้าชื่อป้ายโรงเรียนบางแม่หม้าย ซึ่งหลังที่ ๒ นี้ ยังมีร่องรอยให้เห็นอยู่มาก ทั้งเศษอิฐ และพระพุทธรูปแบบต่างๆ มากมาย ตามสันนิษฐานอุโบสถหลังที่ ๒ น่าจะเป็นยุคต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากพบพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์เป็นจำนวนมาก และพระประธานประจำโบสถ์ เป็นแบบหินทรายแกะสลัก ประกอบ ๕ ชิ้น เข้าด้วยกัน หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว เฉพาะพระพุทธรูป พระประธานเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย (มีชื่อว่าพระพุทธศิลามุนี) หรือ หลวงพ่อดำ ปัจจุบัน ได้อันเชิญมาประดิษฐาน ณ วิหารตรีมุข (โดยฉาบปูนหุ้มทั้งองค์) และอีกหลายองค์โดยฉาบปูนและทาสีทอง อยู่รอบอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาสเท่าที่ค้นพบตามหลักฐานที่บันทึกไว้ ตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน

 1. พระอาจารย์แจง ตั้งแต่ พ.ศ. - 
 2. พระอาจารย์พลับ ตั้งแต่ พ.ศ. – 
 3. พระอาจารย์ครุฑ ตั้งแต่ พ.ศ. – 
 4. พระอธิการฉิม ตั้งแต่ พ.ศ. -
 5. พระอธิการพูน ตั้งแต่ พ.ศ. –
 6. พระอธิการรอด ตั้งแต่ พ.ศ. – ถึง พ.ศ. 2473
 7. พระครูโศภิตสุตการ (สวัสดิ์ จนฺทโชโต) ตั้งแต่ พ.ศ. 2474 ถึง 2524 (รวม 50 ปี)
 8. พระครูโสภิตสุตการ (บุญโปรด ธมฺมธีโร) ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จนถึง ปัจจุบัน โดยในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบางแม่หม้าย , เจ้าคณะตำบลบางใหญ่ และประธานหน่วยอบรมประชาชน ตำบลบางใหญ่ และพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำ จ.สุพรรณบุรี มีรองเจ้าอาวาส ๑ รูป ได้แก่ พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ (อรัญ ฐิตญาโณ) พ.ศ. 2545

อาณาเขตวัดบางแม่หม้าย

วัดมีเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ 2 งาน
ทิศเหนือ จดแม่น้ำท่าจีน
ทิศใต้ จดถนนคอนกรีตเขตวัดท่าเจริญ
ทิศตะวันออก จดเขตวัดท่าเจริญ
ทิศตะวันตก จดตลาดบางแม่หม้าย แนวถนนคอนกรีตข้างอาคารอเนกประสงค์ ตลอดถึงโรงเรียน

โบราณวัตถุของวัดบางแม่หม้าย

 1. พระพุทธรูปหินทรายแกะสลัก 5 ส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ปางสดุ้งมาร (สมัยอยุธยาตอนปลาย)
 2. รอยฝ่าพระพุทธบาทจำลอง เนื้อโลหะ สมัยรัตนโกสินทร์
 3. พระพุทธรูปปางต่างๆ สมัยรัตนโกสินทร์
 4. คำภีร์โบราณ ตำรายาต่างๆ
 5. ตู้ใส่พระไตรปิฏก ไม้สักแกะสลักลงรักปิดทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2470 (นามผู้สร้าง พ่อหาด แม่หยิบพงษ์โต)
 6. ธรรมมาสไม้สักทรงบุษบก ปิดทอง ประดับกระจก 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470

โบราณสถาน

 1. ศาลาการเปรียบทรงไทยช่อฟ้าใบระกา ไม้เนื้อแข็งทั้งหลังสร้างเมื่อ พ.ศ.2478
 2. อุโบสถ หลังที่ 3 สร้างเมื่อ พ.ศ.2493
 3. วิหารตรีมุข ที่ประดิษฐานพระพุทธศิลามุนี และรอยฝ่าพระพุทธบาทจำลองสร้างเมื่อ พ.ศ.2525
 4. ศาลากาญจนาภิเษก เพื่อเฉลิมฉลองครบพระราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างเมื่อ พ.ศ.2539
 5. ตำหนักพระพรหม สร้างเมื่อ พ.ศ.2540
 6. กุฏิทรงไทยไม้สักทองอายุ 100 ปี


บ้านบางแม่หม้าย ชนใดที่เกิดในบางแม่หม้าย เขาเรียกว่า คน 3 บาง อันได้แก่
บางแม่หม้าย เป็นดินแดนแหล่งกำเนิด
บางใหญ่ เป็นตำบลของหมู่บ้าน
บางปลาม้า เป็นเขตแขวงแห่งอำเภอ

ข้อมูลวัดบางแม่หม้ายทั้งหมด จากเว็บไซต์ : http://watbangmaemai.blogspot.com/

วัดบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

วัดบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

วัดบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

วัดบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

วัดบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

วัดบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไป วัดบางแม่หม้าย บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100