เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     ตลาดเก้าห้องเป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติความเป็นมาของตลาดเก้าห้องนี้ มีหลายตำนานเพี้ยนๆ กันไป แต่ก็มีสิ่งที่ตรงกันคือ ชื่อของท่านผู้สร้างและการประกอบอาชีพของผู้ที่สร้างตลาดเก้าห้องนี้ตรงกัน ดังนั้นก่อนที่ท่านจะเข้าไปเยี่ยมชมตลาดเก้าห้อง ผมก็จะขอเล่าประวัติความเป็นมาของตลาดนี้ให้ทราบเสียก่อนคร่าวๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่สนใจในตลาดเก่าแห่งนี้ เข้าใจเรื่องราวด้วย ในตอนแรกนี้ผมจะนำชื่อของตลาด ที่เรียกว่า "เก้าห้อง"  ว่ามีความเป็นมาอย่างไร แล้วจึงจะนำตำนานตลาดเก้าห้องมาให้ทราบอีกทีหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน.


ตลาดเก้าห้อง บางปลาม้า

ป้ายชื่อตลาดเก้าห้องนี้ตั้งอยู่ทางด้านถนน ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (อนามัยตำบล) และเทศบาลตำบลบางปลาม้า ส่วนด้านที่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนั้นอยู่ด้านหลังตลาด

     ที่มาของบ้านเก้าห้องนี้เริ่มมาจากคนลาวพวนกลุ่มหนึ่ง อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓  ที่บ้านลานคา ตำบลโคกคาม อำเภอบางปลาม้า เพราะเห็นว่าตรงนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งมีแม่น้ำไหลผ่าน (แม่น้ำท่าจีน) ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และจับสัตว์น้ำ

     ผู้คนที่หมู่บ้านนี้เป็นคนขยันขันแข็ง มีหัวหน้าของชาวลาวพวนคนหนึ่ง ได้รับการแต่งตั้งมีบรรดาศักดิ์เป็น"ขุน" ชื่อว่า ขุนกำแหง (ชื่อเดิมของท่านคือ นายวันดี และเป็นต้นตระกูลประทีปทอง ในปัจจุบันนี้)

     ขุนกำแหง ทำหน้าที่เป็นนายกองส่วย (คนเก็บภาษีให้หลวง) และยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน คอยดูแลทุกข์สุขของประชาชนอีกด้วย (เปรียบเสมือนกำนันในสมัยนี้)

ตลาดเก้าห้อง บางปลาม้า

     ภาพปัจจุบัน บ้านของขุนกำแหงที่สร้างไว้มีห้องเก้าห้อง เป็นบ้านแบบเรือนไทยสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ฝาประกบ ไต้ถุนสูง อยู่ริมน้ำแม่น้ำท่าจีน ใกล้วัดลานคา ตรงข้ามกับตลาดเก้าห้อง

     ขุนกำแหงได้สร้างเรือนลักษณะติดกันหนึ่งหลัง อยู่ริมแม่น้ำใกล้วัดลานคา แต่อยู่มาไม่นานก็ถูกไฟไหม้หมดขุนกำแหงจึงให้ซินแสมาดู ซินแสทักทายว่าที่ตรงนี้เจ้าของที่เดิมแรงมาก ถ้าจะอยู่ตรงนี้ต่อไป จะต้องปลูกบ้านให้มีห้องจำนวน เก้าห้อง  และต้องสร้าง ศาลเจ้าปู่ ศาลย่าเมืองไว้สักการะบูชาด้วย

     ขุนกำแหงจึงได้สร้างบ้านตามคำแนะนำของซินแส และสร้างศาลไว้บูชา จากนั้นเป็นต้นมาบ้านหลังนี้จึงมีห้องจำนวนเก้าห้อง และผู้คนที่แห่งนี้ก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อกันมา

       ในปัจจุบันนี้ บ้านทรงไทยของขุนกำแหง ที่เรียกว่าบ้านเก้าห้องมีอายุกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำใกล้วัดลานคา ตรงข้ามกับตลาดเก้าห้องนั่นเอง และนี้คือที่มาของชื่อตลาดเก้าห้อง ที่คนทั่วไปเรียกกันติดปากนั่นเอง 

       ตลาดเก้าห้องนี้ผู้สร้างได้นำชื่อมาจากบ้าน " เก้าห้อง "  ซึ่งสร้างขึ้นภายหลังจากที่มีชุมชนหนาแน่นแล้ว  เล่ากันว่าสร้างขึ้น โดยชาวจีนคนหนึ่งชื่อ “นายฮง” มาจากกรุงเทพฯ (บางตำนานบอกว่านายฮงเป็นช่างรับเหมาสร้างโบสถ์ วิหาร มาจากอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ) เมื่อมาอยู่นานๆเข้าก็เลยทำมาค้าขายไปด้วย อยู่บริเวณละแวกที่เรียกว่า “บ้านเก้าห้อง”

ตลาดเก้าห้อง บางปลาม้า สุพรรณบุรีรูปปั้นของนายบุญรอด (นายฮง ผู้สร้างตลาด) และนางส้มจีน ประดิษฐานเป็นที่ระลึก อยู่ในศาลเล็กๆให้คนกราบไหว้สักการบูชา อยู่ที่ในตลาดกลางใกล้ๆศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  

     กิจการค้าของนายฮงเจริญรุ่งเรืองดี ในราวปี พ.ศ.๒๔๒๔ จึงได้แต่งงานกับ “นางแพ” ซึ่งเป็นหลานสาวของ “ ขุนกำแหง” แห่งบ้านเก้าห้องนี้เอง และได้ประกอบอาชีพค้าขายโดยขยายกิจการ โดยเปิดแพใหญ่เป็นที่ค้าขายซึ่งนายฮงได้สร้างขึ้น และผูกร้านค้าซึ่งเป็นแพนี้อยู่ริมน้ำหน้าบ้านเก้าห้อง

     ต่อมานายฮงคิดว่า การค้าขายเฉพาะในแพอย่างเดียวนั้น จะเป็นการสะดวกกับผู้ที่ใช้ทางน้ำเท่านั้น แต่จะไม่สะดวกกับชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ทางบกที่ลึกๆเข้าไป นายฮงจึงคิดเริ่มวางแผนผัง และสร้างตลาดบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านเก้าห้องจนสำเร็จ (นายฮงสร้างเฉพาะในส่วนตลาดกลางและตลาดล่าง)  

     แล้วได้ป่าวประกาศขอความร่วมมือร้านค้าที่อยู่ในแพทั้งหลาย ให้ขึ้นไปค้าขายบนบกคือในตลาด เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ทั้งทางน้ำและทางบกในบริเวณนั้น และได้นำชื่อบ้านเก้าห้องมาเป็นชื่อของตลาด คือ “ตลาดเก้าห้อง” นั่นเอง

     ในปี พ.ศ.๒๔๖๗ โจรได้ปล้นแพของนายฮง และได้ทำร้ายนางแพภรรยาของนายฮงจนถึงแก่กรรม และหลังจากนั้นไม่นานนายฮงจึงได้ทำการสมรสกับ นางส้มจีน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นนาย   " บุญรอด เหลียงพานิช "นายบุญรอดถึงแก่กรรมเมื่อมีอายุได้ ๘๕ ปี

ตลาดเก้าห้อง บางปลาม้า

ตลาดบนของตลาดเก้าห้องในปัจจุบัน  มองจากด้านหน้าไปทางริมแม่น้ำท่าจีน 

     ส่วนตลาดบนของตลาดเก้าห้อง ผู้ที่สร้างคือ พระชาญ สุวรรณเขต (อดีตนายอำเภอบางปลาม้า) เป็นผู้สร้างตลาดนี้ขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๗๙ (สร้างทีหลังตลาดกลางและตลาดล่างที่นายฮงสร้างไว้ก่อนแล้วหลายสิบปี)

     ลักษณะตลาดบนเป็นห้องแถวเรือนไม้สองแถวสองชั้น แบบสถาปัตยกรรมไทยปนจีน มีหลังคาคลุมตรงกลางตลอดตั้งแต่หัวถึงท้ายตลาด

     ในอดีตที่ตลาดแห่งนี้มีของขายสารพัดอย่าง ผู้คนจากทั่วสารทิศมาเดินซื้อของกันมากมาย ที่หน้าตลาดซึ่งติดกับแม่น้ำท่าจีนฝั่งตรงกันข้ามกับวัดลานดา ที่ริมตลิ่งมีเรือแท็กซี่มาจอดรอลูกค้าหลายร้อยลำ เพราะว่าในสมัยก่อนการเดินทางจะใช้ทางน้ำเป็นสำคัญ.

นี่คือประวัติความเป็นมาของตลาดเก้าห้อง ต่อไปเราเข้าไปเดินดูในตลาดบนกันเสียก่อนว่าในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร 

ตลาดเก้าห้อง บางปลาม้า

 แผนผังของตลาดเก้าห้องในปัจจุบันนี้ เป็นอย่างในภาพนี้ แม้ว่าตลาดเก้าห้องจะมีชื่อเรียกกันเป็นตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่าง ที่จริงก็เป็นตลาดเดียวกัน เดินทะลุได้ถึงกันทั้งหมด ตลาดบนจะอยู่ทางด้านซ้ายของภาพ และตลาดล่างจะอยู่ทางขวาของภาพ

     แม้ว่าตลาดเก้าห้อง ทางจังหวัดสุพรรณบุรีและเทศบาลบางปลาม้าจะโปรโมทให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบ แต่จำนวนผู้คนที่เข้ามาชมตลาดนี้ยังไม่มากนัก ดังนั้นที่ตลาดนี้จึงยังไม่เปิดทุกๆวันเหมือนตลาดเก่าที่อื่นๆ จะเปิดตลาดเพียงวัน เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ประมาณเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.เท่านั้น

   การเข้าชมตลาดนั้นส่วนใหญ่จะเข้าชมกันที่ตลาดบนก่อน แล้วจะเดินตามทางเชื่อมไปยังตลาดกลางและตลาดล่างตามลำดับ ส่วนสถานที่เด่นๆที่ควรไปชมนั้นก็ดูจากรูปแผนผัง

ตลาดเก้าห้อง บางปลาม้า

ในปัจจุบันนี้มีสะพานแขวนข้ามแม่น้ำ จากฝั่งตลาดเก้าห้องไปยังบริเวณโรงเรียนวัดลานคา เพื่อความสะดวกของการสัญจรไปมาด้วย 

รายละเอียดในสิ่งต่างๆที่ตลาดเก่าเก้าห้องแห่งนี้ โปรดติดตามได้ที่ เว็บไซท์ เรารักสุพรรณนี้ครับ

ตลาดเก้าห้อง บางปลาม้า

 

แผนที่การเดินทางไป ตลาดเก้าห้อง ๑๐๐ ปี

     มาจากกรุงเทพฯ วิ่งตามถนนสาย ๓๔๐ (ถนนสายตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ) ก่อนจะถึงทางแยกเข้าอำเภอบางปลาม้าประมาณ ๑๐๐ เมตร ทางซ้ายมือผ่านวัดลาดหอยและปั๊มน้ำมันคาลเท๊กซ์ มีทางแยกซ้ายติดกับปั๊มให้เลี้ยวเข้าไป (มีป้ายบอกทาง) ผ่านวัดสวนหงส์ จะมีทางเป็นสามแยก เลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆไม่ไกลจะถึงตลาดเก้าห้องๆนี้จะอยู่ตรงกันข้ามวัดบานหมี่ จอดรถได้ที่หน้าตลาดสด หรือสถานีดับเพลิง มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลา

      มาจากตัวเมืองสุพรรณบุรี  ใช้เส้นทางสุพรรณฯ - บางแม่หม้าย ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าตลาดเก้าห้อง มีที่จอดรถสะดวกสบายที่บริเวณหน้าอนามัยตำบลบางปลาม้า มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลา.


มีเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดเก้าห้องอีกนะครับ คลิกที่รูปข้างล่างเลยครับ

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100