เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     บ้านไทยพวน เป็นคลังสติปัญญาของคนพวนท้องถิ่นบางปลาม้า รวบรวมทั้งเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นรากเหง้าของบรรพชนคนพวน ที่อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว มาตั้งรกรากอยู่บ้านเก้าห้อง ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสุพรรณ บริเวณรอบวัดลานคา ก่อนที่จะกระจัดกระจายออก จับจองที่ทำกินออกไปทางด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสายนี้

ไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรีไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     ไกลออกไป จากรกรากแก้วแห่งแรกที่ได้มาพักพิง ก็ได้แตกสาขาแขนงไกลออกไป ราว ๒๐ - ๓๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่เต็มไปด้วยป่าไผ่ ป่าแซง สลับไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ต่างก็บุกป่าฝ่าดงถากถาง จับจองที่ดินกันเพื่อทำไร่ไถนา บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำลักษณะก้นกระทะ ฤดูน้ำก็จะมีน้ำหลากท่วมขังหลายเดือน ระหว่างรอเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวบ้านได้อาศัยท้องทุ่งประกอบอาชีพจับปลาเพื่อกิน ที่เหลือขาย

     แต่ในปัจจุบันวิถีการประกอบอาชีพได้เปลี่ยนแปลงไป อุปกรณ์การทำมาหากินก็ลดความจำเป็นลงเรื่อย ๆ ลุงพาว ปภานิธิสกุล ได้รวบรวมเอาวิถีแห่งลุ่มน้ำสุพรรณและท้องทุ่งบางปลาม้าแห่งนี้ มาไว้ในบริเวณบ้านของท่าน ในบ้านหมี่เก้าห้องนี้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจในวิถีคนพวนบางปลาม้า มีผู้ใหญ่หลายท่านได้มาเยี่ยมเยือนไม่ขาดสาย จนชาวไทยพวนสุพรรณบุรี ขนานนามว่าปราชญ์ท้องถิ่นของอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

บ้านไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรีบ้านไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

อัลบั้มรูปภาพ

ผู้เขียน / ถ่ายภาพ

lt kritthanarat sangsuwannasinร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
SPB 01 - 05 หัวหน๊าศูนย์ข่าว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ๊านท่าตลาด / เบาะข่าว
facebook : ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์

 

share please

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100