เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

พิธีสู่ขวัญข้าวชาวไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     มื้อนี่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชาวบ๊านท่าตลาด หมู่ที่ ๒ และ ๑๑ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได๊มาฮ่วมกันเอ็ดพิธีสู่ขวัญข๊าว ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานตะข๊าววัดท่าตลาด มีลุงประสงค์ แสงดาว เป็นหมอพรสู่ขวัญข๊าวแบบพวนโบราณ มีชาวบ๊านท่าตลาดมาฮ่วมพิธีกว่า ๓๐ ครัวเฮือน

พิธีสู่ขวัญข้าว ชาวไทยพวน อ.บางปลาม้า 2559

     พิธีสู่ขวัญข๊าวหองไทยพวนเฮาฮั้น ในสมัยโบราณเพิ่นจี่เอ็ดนาปี เส่อข๊าวเบา ข๊าวหนัก เถิ่งเดือนอ๊ายเดือนญี่ฮอดเดือนสาม พอเก็บเกี่ยวข๊าวเสร็จแล้วนำข๊าวฮึ้นญุ้ง พอเถิงเดือนสี่ วันศุกร์ได๊ฤกษ์ญามดีมื้อบ่ายแลง ชาวนากะจี่ทยอยกันสู่ขวัญข๊าวที่หน๊าญุ้งข๊าวหองแต่ละบ๊านละเฮือน

พิธีสู่ขวัญข้าว ชาวไทยพวน อ.บางปลาม้า 2559

     สู๊มื้อนี่ชาวนาหันมาปุข๊าวนาปรังกันแล้วเพราะมีระบบชลประทานเฮ๊ามา กะเลยได๊เอ็ดนาสองเทื่อ พอเก็บเกี่ยวข๊าวรอบสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กะจี่รวมโตพร้อมกันฟื้นฟูประเพณีโบราณที่อาจจี่ฮามมานาน เลยนัพากันมาฮ่วมพิธีสู่ขวัญข๊าวรวมกันตามคุ้มบ๊านหรือมารวมกันที่ลานตะข๊าววัดท่าตลาด

     การอนุรักษ์ประเพณีสู่ขวัญข๊าวหองชาวไทยพวนบ๊านท่าตลาดนี้จี่เอ็ดพิธีเฮ๊อเค้อพิธีดั้งเดิมหลายที่สุดทุกขั๊นตอน แปลกแต่ว่า บ่ได๊สู่หน๊าญุ้งข๊าวท่อนั่น เพราะญุ้งข๊าวบางบ๊านบ่มีแล้ว เพราะบ่ได๊ใซ้เก็บข๊าวมานานหรืออาจจี่ผุพังไปตามกาลเวลา แต่กะญังดีที่ได๊ฮ่วมอนุรักษ์ฮักษาสืบฮีตครองหองบรรพบุรุษเอาไว้ได๊ ขั้นตอนรายละเอียดจี่ได๊นำเสนอเป็นตอนต่อไปเน้ออออสุมพี่น้องไทยพวนเฮาเอ้ยยยยย

พิธีสู่ขวัญข้าว ชาวไทยพวน อ.บางปลาม้า 2559พิธีสู่ขวัญข้าว ชาวไทยพวน อ.บางปลาม้า 2559

รูปภาพเพิ่มเติม

ผู้เขียน / ถ่ายภาพ

lt kritthanarat sangsuwannasinร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
SPB 01 - 05 หัวหน๊าศูนย์ข่าว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ๊านท่าตลาด / เบาะข่าว
facebook : ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์

 

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100