เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม กราบนมัสการองค์พระประธานและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในพระอุโบสถไม้สักแห่งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณอารามวัดบ้านสูตร หมู่ที่ ๒ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยพวนริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก

     พระอุโบสถหลังนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว โดยดำริของ พระครูพิบูลย์สุวรรณาภรณ์ (บุญช่วย) อดีตเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้าและอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสูตร สร้างขึ้นจากแนวคิดสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลาง

วัดบ้านสูตร บางปลาม้า สุพรรณบุรีวัดบ้านสูตร บางปลาม้า สุพรรณบุรีวัดบ้านสูตร บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     เนื่องจากชุมชนชาวไทยพวนนั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนไทยพื้นถิ่น และการก่อสร้างบ้านเรือนในยุคหนึ่งนั้น นิยมปลูกเรือนทรงไทยเครื่องผูก ฝาประกนลูกฟักด้วยไม้สัก ทั้งทรงไทยจั่วแหลม และทรงไทยปั้นหยา ต่อมาสมัยปัจจุบัน มักนิยมปลูกบ้านในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ บ้านเรือนทรงไทยก็นับวันจะผุพัง และถูกรื้อถอนไปเป็นจำนวนมาก

วัดบ้านสูตร บางปลาม้า สุพรรณบุรีวัดบ้านสูตร บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบ้านสูตร บางปลาม้า สุพรรณบุรีวัดบ้านสูตร บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     การสร้างพระอุโบสถทรงเรือนไทยด้วยไม้สักนี้ จึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่จะเป็นถาวรวัตถุในบวรพระพุทธศาสนา ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติสังฆกรรม และให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบงาน สถาปัตยกรรมไทยโบราณ เพื่อประโยชน์ทั้งการประกอบศาสนกิจ การศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สืบต่อไป

วัดบ้านสูตร บางปลาม้า สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไปยังวัดบ้านสูตร อ.บางปลาม้า

รูปภาพ วัดบ้านสูตร อ.บางปลาม้า

เกี่ยวกับผู้เขียน

ร.ต. กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินร.ต. กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวน จังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ้านท่าตลาด

facebook : ร.ต. กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์

 

* หมายเหตุ : เนื้อหาและรูปภาพในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100