เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

     ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทพวน และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยพวน วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม และ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ชุมชนไทยพวนบ้านท่าตลาด ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

งานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

  • ชมวัฒนธรรมการไขว่กระจาดและ การทำพิธีส่งผีเจียง

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

  • เช้ามืด พิธีจัดห่อข้าวประดับดินหรือห่อข้าวดำดิน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการเลี้ยงสรรพวิญญาณ มนุษย์ อมนุษย์ ผีมีญาติ ผีไม่มีญาติ เปรต อสูรกาย สัตว์โลกทั้งหลาย ที่หิวโหยอดอยาก ให้ได้จัดไว้ให้
  • เวลา ๐๗.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
  • เวลา ๐๙.๐๐ น. นำสลากภัตไปพร้อมกันที่วัดท่าตลาด ชมการประกวดดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษสา ผ้าใยบัว วัสดุต่าง ๆ พวงมโหตร (ดอกชุด) หรือตุงไส้หมู บางทีเรียกดอกไม้โบราณ และประกวดกระจาดสลากภัตโบราณ มีการประมูลดอกไม้ที่ประกวด

งานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้างานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า
งานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้างานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า
งานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า

ชมการแข็งขันกีฬาพื้นบ้าน ในงานมีอาหาร และเครื่องดื่มบริการให้รับประทาน ฟรี

ร.ต. กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวน จังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ้านท่าตลาด

แผนที่การเดินทางไปยังวัดท่าตลาด บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100