เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

หมายเหตุ : คำว่า "บุบผา" ที่นี่ใช้ "บ" ใบไม้สะกด ไม่ได้เขียนอย่างปกติทั่วไปแบบ "บุปผา"

     วัดดอนบุบผาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำท่าจีน ด้านทิศตะวันตกของริมน้ำ เลขที่ 218 หมู่ 3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา จดทะเบียนเป็นวัดถูกต้องเมื่อ พ.ศ.2341 มีที่ดิน 38 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา สี่เหลี่ยมผืนผ้า

     สถานะเดิม ชื่อวัดตะค่า (มะค่า) สมัยที่สร้างวัดคงมีไม้มะค่ามากมายหลายต้น หรือมีต้นมะค่าใหญ่ขึ้นอยู่ในบริเวณที่สร้างวัดจึงใช้สัญลักษณ์ของต้นไม้ขึ้นเป็นชื่อของวัด ต่อมาสมัยที่พระครูธรรมสารรักษา ที่ 2 รองจังหวัด เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ให้ชื่อว่า “วัดโคกดอกไม้” ต่อมาในระยะหลัง ๆ ซึ่งเป็นสมัยของพระครูธรรมสารรักษานั้นเอง เห็นว่าชื่อของวัดออกจะเป็นไทย ๆ มากไป จึงเปลี่ยนชื่อให้ไพเราะชวนฟัง โดยใช้ภาษาไทยผสมภาษาบาลี ว่า “วัดดอนบุบผาราม”

วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 

     เจ้าอาวาสรูปเดิมตามคำบอกเล่าเท่าที่จำกันได้ คือ
     1. ท่านสมภารมี ก่อนท่านสมภารมีเป็นเจ้าอาวาส ไม่มีผู้ใดทราบเพราะไม่มีหลักฐานปรากฏ ท่านสมภารมีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสได้กี่พรรษาไม่มีปรากฎ
     2. ท่านสมภารอ่อง  ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสได้กี่พรรษาไม่มีปรากฏเช่นกัน
     3. พระครูธรรมสารรักษาที่ 2 รองเจ้าคณะจังหวัด ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนบุบผาราม เมื่อ พ.ศ. 2411 – 2469 รวม 58 พรรษา
     4. พระครูศรีคณานุรักษ์ (สม ยาอุไร) อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ. 2470 – 2532 รวม 62 พรรษา
     5. พระครูอาภัสสรกุล ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน

วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีวัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

     วัดดอนบุบผาราม จัดได้ว่าเป็นวัดที่พัฒนามาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยพระครูธรรมสารรักษา (อ้น) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ได้ปรับปรุงวัด จัดระเบียบกุฎิให้อยู่ในระบบ คือมีกุฎิสมภารอยู่ตรงกลางหลังหอสวดมนต์ หน้าวัดหันไปทางแม่น้ำท่าจีน ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันตก ล้อมไปด้วยกุฎิลูกวัด กุฏิยกพื้นตลอดมีชานแล่นถึงกันเดินได้รอบสะดวกแก่การตรวจวัด (ควบคุมดูแลวัตต์ปฏิบัติของภิกษุสามเณร)สร้างวิหารและอุโบสถไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สร้างศาลาการเปรียญและพระปรางค์ไว้ทางทิศเหนือ โดยเฉพาะพระปรางค์สูง 12 วา 2 ศอก 9 นิ้ว ฐาน 8 เหลี่ยมเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาว 6 วา สร้างศาลาดินหน้าพระปรางค์ 2 หลัง ท่าน้ำ 2 หลัง สร้างศาลาใหม่ไว้ทางทิศตะวันออกของวัดอีก 1 หลัง ขออนุญาตเปิดโรงเรียนประชาบาล เมื่อ พ.ศ. 2451 ชื่อ “โรงเรียนประสิทธิ์วิทยาภรณ์” ใช้ศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่เรียนไปพลาง ๆ ก่อน ต่อมาสมัยพระครูศรีคณานุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาสได้สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ทรงปั้นหยาชื่อว่า “โรงเรียนเติมวิทยา”
      สมัยพระครูศรีคณานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ได้ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างกุฏิขึ้นมาใหม่ อันดับแรกย้ายจากสถานที่ตั้งเดิม ไปทางทิศใต้ห่างจากเดิมประมาณ 40 วา จัดตามผังที่ได้คิดไว้ คือสถานที่ตั้งกุฏิ รวมทั้งหอสวดมนต์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้พื้นที่ของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า กุฏิแถวใต้ห่างเขตวัดประมาณ 15-20วา หน้าวัดห่างจากแม่น้ำท่าจีนประมาณ 25-30 วา ลักษณะหอสวดมนต์ และ กุฏิสมภารให้คงไว้ตามแนวเดิม คือกุฏิสมภารอยู่ตรงกลางหลังหอสวดมนต์  กุฏิล้อมรอบมีชานแล่นถึงกันตลอด แต่จัดกุฏิหลังใหม่วางไว้หน้าทั้งด้านเหนือและด้านใต้ นอกนั้นลดหลั่นกันไปจัดแนวให้เข้าระเบียบ ต่อมา พ.ศ. 2498  ขอพระราชทานวิสุงคามสี เริ่มสร้างอุโบสถทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2500 ค่าก่อสร้าง 640,000 บาท พ.ศ. 2511 สร้างเขื่อนหน้าวัดยาว 5 เส้นเศษ ค่าก่อสร้าง160,000 บาท  พ.ศ.2513 สร้างศาลาการเปรียญ กว้าง 9 วา ยาว 20 วา ออกชาน 3 ด้าน รวมพื้นที่ศาลาการเปรียญ 242 ตารางวา ค่าก่อสร้าง 1,000,000 บาท พ.ศ. 2528 บูรณะวิหารและอุโบสถหลังเก่า สร้างหอระฆัง ค่าก่อสร้าง 600,000 บาท
     ครบรอบอายุปีของพระครูศรีคณานุรักษ์ ศิษยานุศิษย์จัดงานทำบุญทุกปี กราบบังคมทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก องค์ที่ 18 เสด็จมาในงานถึง 2 วาระ คือวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2521 และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2525 กราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จมาเจริญพระพุทธมนต์หลายครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2525 กราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จเจริญพระพุทธมนต์ 5 รูป กราบบังคมทูลสมเด็จพระสังฆราชประทานพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
     สมัยพระครูอาภัสสรกุล  ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ได้รักษาสถานะของกุฏิไว้ให้คงอยู่ในสถานะเดิม ได้ดำเนินนโยบายต่อจากพระครูศรีคณานุรักษ์ คือสร้างพระพุทธรูปปางองค์ใหญ่ ปางประทานพร เป็นพระหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ แท่น 8 เหลี่ยม สูงจากพื้นถึงเกศพระพุทธรูป 15 เมตร ค่าก่อสร้าง 3,399,900 บาท เทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัดหน้าศาลาการเปรียญ ในเนื้อที่ 2 ไร่เศษ ค่าก่อสร้างทั้งหมด 890,000 บาท

วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีวัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีวัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีวัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไปวัดดอนบุบผาราม อ.ศรีประจันต์

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100