เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

   ขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรและของดี ๒๕๕๗ สุพรรณบุรี" ที่บริเวณลานหน้าวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการความร่วมมือร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบูรณาการ และรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรี

มหกรรมสินค้าเกษตรและของดี สุพรรณบุรี 2557

   ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าราคาประหยัด อาหารแปรรูป ประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดทำอาหาร การแข่งขันตำส้มตำ และการจัดแสดงเครื่องมือทางการเกษตร ส่วนงานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน 2557
 
มหกรรมสินค้าเกษตรและของดี สุพรรณบุรี 2557มหกรรมสินค้าเกษตรและของดี สุพรรณบุรี 2557
มหกรรมสินค้าเกษตรและของดี สุพรรณบุรี 2557
มหกรรมสินค้าเกษตรและของดี สุพรรณบุรี 2557
มหกรรมสินค้าเกษตรและของดี สุพรรณบุรี 2557
มหกรรมสินค้าเกษตรและของดี สุพรรณบุรี 2557
มหกรรมสินค้าเกษตรและของดี สุพรรณบุรี 2557