เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

วัดท่าพิกุลทอง

     ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ที่ 15 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 19984,19985 และ 19986

วัดท่าพิกุลทอง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อาณาเขต

 • ทิศเหนือจดทางสาธารณะประโยชน์
 • ทิศใต้ จดคลองระบายน้ำ
 • ทิศตะวันออก จดคลอง
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

ประวัติ วัดท่าพิกุลทอง

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2504 นายจั่น นางจ่าย ทองประเสริฐ นายผัน ปาละวงษ์ กำนันตำบลวังลึก และนายแผ้ว ทองเสาร์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ พร้อมด้วยชาวบ้าน ในท้องถิ่น มีความประสงค์จะสร้างวัดขึ้นใน บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ ริมคลองท่ามะดัน ในที่ดินของ นายจั่น นางจ่าย ทองประเสริฐ ที่ได้ถวายวัดจำนวน 2 ไร่ ได้ตั้งชื่อวัดให้มีความหมายตามสัญลักษณ์ของท้องถิ่นว่า “วัดท่าพิกุลทอง” เพราะเดิมเป็นท่าเกวียนขนส่งของข้ามคลอง รวมทั้งมีต้นพิกุลอยู่ริมคลองทางทิศเหนือที่ตั้งวัด ส่วนคำว่า “ทอง” เป็นชื่อสกุลของผู้ที่ถวายที่ดิน และผู้ประสานงานในการสร้างวัด จึงรวมนำมาเป็นชื่อวัด จนมาถึงปัจจุบัน

     ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ได้แก่ นางอ้อ เกษวงษ์ มอบที่ดินจำนวน 4 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา นางทิม ทองประเสริฐ จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา จึงมีเนื้อที่ตั้งวัด จำนวน 14 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา และได้ดำเนินการย้ายกุฏิสงฆ์ไปสร้างอยู่ในพื้นที่ที่ขยายอาณาเขตออกไป เพื่อให้ตั้งอยู่ในแบบแปลนที่เหมาะสม

     ในปี พ.ศ. 2538 ทางราชการได้เพิ่มหมู่บ้านในตำบลอีก 1 หมู่บ้าน เพื่อให้สะดวกในการปกครอง ทำให้ที่ตั้งของวัดกลายเป็นเขตหมู่ที่ 15 ตำบลวังลึก ซึ่งเดิมตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ของตำบลวังลึก

     วัดท่าพิกุลทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

วัดท่าพิกุลทอง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

 • รูปที่ 1 พระหยัด ปญฺญาสาโร พ.ศ. 2506-2508
 • รูปที่ 2 พระว่อง สํวโร พ.ศ. 2508-2508
 • รูปที่ 3 พระทองสุข ญาณวโร พ.ศ. 2508-2510
 • รูปที่ 4 พระทองใบ โชติทินฺโน พ.ศ. 2510-2511
 • รูปที่ 5 พระจำปี ติสฺสวํโส พ.ศ. 2511-2513
 • รูปที่ 6 พระครูอนุกูลสุวรรณกิจ พ.ศ. 2513-2543
 • รูปที่ 7 พระมหาทวีเกียรติ ฐานงฺกโร พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน

 

การศึกษา

 • โรงเรียนพระปริยัติแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2513
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าพิกุล เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2541

อาคารเสนาสนะ

     ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 38 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 6 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 และ พ.ศ. 2510 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 นอกจากนี้ยังมี ฌาปนสถาน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ วัดท่าพิกุลทอง ตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2508

วัดท่าพิกุลทอง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
วัดท่าพิกุลทอง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทาง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.m-culture.in.th/album/48342

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100