เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

วัดหนองเพียร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

        วัดหนองเพียร ตั้งอยู่หมู่ที่๒ ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วัดตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของถนนคันคลองชลประทานส่งน้ำสายดอนตะกู-วังกุ่ม และตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของถนนสายดอนเจดีย์-ศรีประจันต์ เพียงประมาณ ๙๐๐ เมตร และตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอศรีประจันต์ ประมาณ ๖ กิโลเมตร

วัดหนองเพียร หลวงพ่อดำ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 

วัดหนองเพียร - ประวัติความเป็นมา

        วัดหนองเพียร เป็นวัดที่สร้างขึ้นในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เริ่มจาก นายโต๊ะ ผลวงษ์ ติดต่อนายคลัง นางพวง แก้วพูล บริจาคที่ดินจำนวน ๔ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าละเมาะ ไม่ได้ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม เพื่อเป็นพื้นที่ตั้งในการสร้างวัดหนองเพียร นายคลัง นางพวง แก้วพูล ทราบเจตนารมณ์ดังนั้นแล้วก็ยินดีในการบริจาคที่ดินดังกล่าว หลังจากนั้นนายโต๊ะจึงได้นำความเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ใหญ่สาย มากเทพพงษ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบางงาม ในขณะนั้น ปรึกษากันแล้วจึงมอบหน้าที่ให้ผู้ใหญ่สาย รับหน้าที่เป็นตัวแทนจากชาวบ้าน ติดต่อขออนุญาตจากทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการก่อสร้างวัด

วัดหนองเพียร หลวงพ่อดำ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

         อำเภอศรีประจันต์ในขณะนั้นมี พระครูเมธีธรรมสาร (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) วัดบ้านกร่าง เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ และนายจรัส กมลเพชร เป็นนายอำเภอศรีประจันต์ เป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้ปรึกษากันแล้วมีมติเห็นว่า ที่ดินพื้นที่จำนวน ๔ ไร่นั้น ไม่เพียงพอที่จะสามารถขออนุญาตสร้างเป็นวัดขึ้นมาได้ ดังนั้นผู้ใหญ่สายและนายโต๊ะ จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินบริเวณที่ติดต่อกับที่ดินของนายคลัง ซึ่งประกอบด้วย นายท้วน สุนทรวิภาต จำนวน ๒ งาน นายพรม แก้วพูล จำนวน ๒ ไร่ นางแฉ่ม จำนวน ๑ ไร่ นางเต็ม อุ่นศรี จำนวน ๑๒ ไร่ และนายพรม อุ่นศรี บริจาคให้จำนวน ๑ ไร่ ดังนั้น ขณะนั้นจึงมีที่ดินรวมแล้ว ๒๐ ไร่ ๒ งาน ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงอนุญาตให้สร้างวัดขึ้นได้ แต่มีข้อแม้ว่าทางคณะกรรมการสร้างวัดจะต้องสร้างโรงเรียนประชาบาลให้แก่ทางราชการด้วย

        นายโต๊ะและผู้ใหญ่สาย ซึ่งเป็นแกนนำในการสร้างวัดหนองเพียร จึงได้ติดต่อขอความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ในการเริ่มดำเนินการสร้างวัด ก็ได้รับความร่วมมือ ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์อย่างดียิ่ง ซึ่งคณะบุคคลดังกล่าวเท่าที่ญาติโยมคนเฒ่าคนแก่จำกันได้ มี นายเป๋ เผือกวงษ์ นายพรม ฟักอ่อน นายแก้ว มากเทพพงษ์ นายจุ้ย แสงภู่ นายตั้ว เสือน้อย นายทอง พาบยก นายใบ โพธิ์พันธุ์ นายเกลื่อน ชาวหนองเพียร นายตู่ ชาวบ้านกร่าง นายโม่ ส่งเสริม นายยืน กาลพันธุ์ นายแปลก ทวนเงิน นายตุ นางเม้ย นางเขียน นางยวง นางขวัญ นางเมือง นางมา นางเชื่อม นางแสน และชาวบ้านในพื้นที่ละแวกนั้น และในระหว่างนั้นนายรอด ชาวหนองเพียร ซึ่งบ้านอยู่ในละแวกนั้น มีจิตศรัทธาได้บริจาคบ้านของตัวเอง สร้างเป็นกุฏิสงฆ์ ดังนั้นวัดหนองเพียรจึงได้กุฏิสงฆ์หลังแรก เป็นถาวรวัตถุแรกของวัดขึ้นมา เมื่อมีกุฏิสงฆ์แล้ว แต่ว่ายังไม่มีพระสงฆ์ที่จะมาจำวัดอยู่ดูแลรักษากุฏิหลังนี้ ดังนั้นผู้ใหญ่สาย จึงได้เดินทางไปนิมนต์หลวงพ่อคำ (หลวงตาจากวัดวังกุ่ม) มาจำวัดดูแลกุฏิหลังแรกของวัดนี้ก่อนพลางๆ โดยหลวงพ่อคำมีหน้าที่อยู่ดูแลกุฏิอย่างเดียว โดยไม่ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่อะไรจากเจ้าคณะอำเภอในขณะนั้น

       เมื่อนายโต๊ะกับผู้ใหญ่สายได้เพื่อนร่วมงานกันมากขึ้น จึงได้ทำการติดต่อขอซื้อบ้านจากนางสละ คนในละแวกนั้น เพื่อสร้างเป็นกุฏิหลังที่ ๒ ของวัด เมื่อเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เริ่มมีทีท่าว่าจะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างแน่นอน ผู้ใหญ่สาย มากเทพพงษ์ จึงได้นิมนต์พระครูเมธีธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอในขณะนั้น มาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีสร้างวัดอย่างเป็นทางการ และบอกชาวบ้านให้มาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารพระ ต่อมาพระครูเมธีธรรมสารได้แต่งตั้งพระอาจารย์ง้วนให้มารักษาการการแทนเจ้าอาวาส ต่อจากนั้นการก่อสร้างวัดได้ดำเนินการไปเรื่อยๆ แต่คงเป็นการก่อสร้างกุฏิเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องก่อสร้างโรงเรียนควบคู่กันไปด้วย จวบจนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ จึงได้สร้างหอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ และฌาปนสถานขึ้นตามลำดับ

     จวบจนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ คณะกรรมการวัด อันประกอบด้วย นายเสวย ผิวรุ่งสุวรรณ นายไสว แสงภู่ นายตู่ ชาวบ้านกร่าง นายแสวง การเวก และ ผู้ใหญ่ฉาบ ชาวบ้านกร่าง ได้เดินทางไปติดต่อขอเจ้าอาวาสจากพระครูศรีคณานุรักษ์ หรือหลวงพ่อสม คงคสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดดอนบุบผาราม และเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ในขณะนั้น หลวงพ่อสมท่านก็ได้เล็งเห็นพระวิชัย จนฺทโชโต ลูกศิษย์ของท่าน ว่ามีความเหมาะสมที่สุด จึงได้ส่งพระวิชัย จนฺทโชโต ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหนองเพียร

วัดหนองเพียร หลวงพ่อดำ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

     เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันพระวิชัย จนฺทโชโต หรือพระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ (หลวงพ่อชัย วัดหนองเพียร) รองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ในปัจจุบัน เมื่อท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสแล้ว ท่านก็ไม่ได้นิ่งดูดาย ท่านได้เริ่มพัฒนาวัด ปรับปรุงกุฏิและหอสวดมนต์เป็นอันดับแรก ครั้นปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ หลวงพ่อชัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ปรึกษาหารือ และเห็นพ้องต้องกันว่า วัดหนองเพียร ยังขาดพระอุโบสถในการทำสังฆกรรม สมควรจะต้องสร้างพระอุโบสถ จึงเริ่มบอกบุญกับประชาชนในละแวกหมู่บ้านหนองเพียร และหมู่บ้านข้างเคียงอื่นๆ ได้เป็นทุนทรัพย์ทั้งสิ้น ๕๘๖,๙๐๐ บาท แล้วหลวงพ่อชัยพร้อมด้วยคณะกรรมการจึงนำความเรื่องนี้ไปปรึกษากับหลวงพ่อพระครูศรีคณานุรักษ์ (หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม) เจ้าคณะอำเภอในขณะนั้น ท่านมีความยินดีมาก แล้วบอกว่าวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ เป็นวันฤกษ์งามยามดี ถ้าได้วางศิลาฤกษ์ในวันนั้น การก่อสร้างจะสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และจะทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองต่อไปในวันข้างหน้า เมื่อหลวงพ่อสมกล่าวเช่นนั้น หลวงพ่อชัยพร้อมด้วยคณะกรรมการจึงได้กลับมาประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้ง ปรากฏว่าทุก ๆ คนเห็นดีตามนั้น วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดหนองเพียร ในวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ โดยมีท่านเจ้าคุณพระสุวรรณโมลี (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) หรือหลวงพ่อฉลอง เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และรองเจ้าคณะจังหวัดในขณะนั้น เป็นประธาน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘

     การก่อสร้างพระอุโบสถก็ได้ดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งใกล้แล้วเสร็จ หลวงพ่อชัยและคณะกรรม การจึงได้จัดงานผูกพัทธสีมาวัดขึ้นในวันที่ ๙-๑๗ เดือนมกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ รวมระยะเวลา ๙ วัน ๙ คืน หลังจากนั้นก็ได้สร้างพระอุโบสถจวบจนแล้วเสร็จ แล้วหลวงพ่อชัยพร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้านยังบูรณะซ่อมแซม ก่อสร้าง และปรับปรุงเสนาสนะ และสถานที่ต่างๆตามมาอีกมากมายหลายอย่าง ดังที่ปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิ เช่น ศาลาการเปรียญ เมรุ หอกลอง หอระฆัง กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ โรงครัว ห้องน้ำ ห้องสุขา สะพานทางเข้าวัด พระธาตุเจดีย์ วิหารหลวงพ่อดำ สวนป่า โรงเรียนบ้านหนองเพียน ฯลฯ เป็นต้น

 

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ "หลวงพ่อดำ" วัดหนองเพียร

วัดหนองเพียร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดหนองเพียร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

      หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ของอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพระอาจารย์จวบและพระอาจารย์ฉุย วัดหนองเพียร เป็นผู้ปั้น-สร้างขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2516 หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย หรือเรียกว่า ปางสะดุ้งมาร บนฐานเขียง ในการสร้างองค์หลวงพ่อดำได้มีการบรรจุพระเครื่องไว้มากมาย เช่น สมเด็จวัดระฆัง พระขุนแผนวัดบ้านกร่าง พระผงสุพรรณ พระกรุเก่า พระบูชาเก่าๆ และพระเครื่องของเกจิอาจารย์ สายสุพรรณฯและจังหวัดอื่น ๆ อีกมากมาย การบรรจุพระเครื่อง และพระบูชา เพื่อเป็นการป้องกันการขุดเจาะของผู้มิหวังดีพระอาจารย์จวบ กับพระอาจารย์ฉุย จึงได้นำพระเหล่านั้นโบกทับด้วยปูนเป็นเนื้อเดียวกับองค์หลวงพ่อดำ จึงไม่แปลกเลยที่หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ แบบครอบจักรวาล

     เดิมหลวงพ่อดำตั้งอยู่กลางแจ้ง ฐานโบกปูน และพัฒนามาเป็นหลังคาสังกะสี ต่อมาในปี พ.ศ.2539 พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ (หลวงพ่อชัย) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน จึงได้ดำริและชาวบ้านหนองเพียรเห็นชอบพร้อมใจกันสร้างวิหารหลวงพ่อดำ และอัญเชิญหลวงพ่อดำขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชีประดับกระจก อย่างที่ได้เห็นในปัจจุบัน ด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์หลวงพ่อดำ มีผู้มาขอสิ่งใดก็ได้สมดังความปรารถนา ดังจะเห็นได้จากในงานปิดทองพระหลวงพ่อดำประจำปีที่จะมีภาพยนต์ ดนตรี ลิเก มาแก้บนหลวงพ่อเป็นประจำทุกปีมิได้ขาดเลย

วัดหนองเพียร หลวงพ่อดำ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดหนองเพียร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีวัดหนองเพียร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดหนองเพียร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

การเดินทางไป วัดหนองเพียร

     ถ้ามาจากทางตัวเมืองสุพรรณบุรี ขับขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามถนนสุพรรณ-ชัยนาท (340) ระยะทางประมาณ 19 ก.ม. จนถึงแยก อ.ศรีประจันต์ (ตรงแยกไฟแดงนี้ มีป้ายชี้ไป อ.ดอนเจดีย์) ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.ดอนเจดีย์ ตามถนนสาย 3038 วิ่งไประยะทางประมาณ 5.5 ก.ม. จะไปตัดกับคลองชลประทาน มองทางซ้าย ตรงนี้จะมีป้ายวัดหนองเพียร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองชลประทาน  ไปประมาณ 500 เมตร ให้มองทางขวามือ จะมีสะพานข้ามคลอง และมองเห็นซุ้มประตูเข้าวัดหนองเพียร อย่างชัดเจน 

วัดหนองเพียร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดหนองเพียร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

วัดหนองเพียร หลวงพ่อดำ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไปวัดหนองเพียร ศรีประจันต์

แผนที่ วัดหนองเพียร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

share now

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100