เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

สวนเฉลิมภัทรราชินี และ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ตั้งอยู่ถนนนางพิม เป็นสวนสาธารณะมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ในสวนมีสถานที่ต่างๆ ให้แวะชมไม่ว่าจะเป็นหอคอยบรรหาร-แจ่มใส อาคารแสดงผลงานของ ฯพณฯบรรหาร สวนน้ำพร้อมสไลเดอร์ สวนลายไทย สวนนกพิราบ สวนดอกไม้ สนามเด็กเล่น น้ำพุดนตรี สนามออกกำลังกาย

banharn tower 5532

ประชาชนนิยมมาเดินเล่นและออกกำลังกายในสวนตอนเย็นๆ เวลากลางคืนจะมองเห็นหอคอยเปิดไฟเป็นจุดเด่นของเมืองสุพรรณบุรี

สวนเฉลิมภัทรราชินี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตามวัน และเวลาดังนี้

      วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น.
      วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๓๐ น.
       อัตราค่าเข้า ผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เด็ก ๕ บาท

อาคารแสดงผลงานฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ตามวันและเวลาดังนี้

      วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
      วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

สไลเดอร์และสวนน้ำ เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันจันทร์ตามวันและเวลาดังนี้

      วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.
      วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

น้ำพุดนตรี และผาน้ำตก เปิดทุกวัน ตามวันและเวลาดังนี้

     วันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
     รอบเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
     รอบเย็น เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.

banharn tower 5533

     หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ตั้งอยู่ในสวนเฉลิมภัทรราชินี เป็นหอคอยชมวิวแห่งแรก และสูงที่สุดในประเทศไทยมองเห็นโดดเด่นอยู่กลางเมือง มีความสูงถึง ๑๒๓.๒๕ เมตร ฐานกว้าง ๓๐ เมตร การขึ้นเที่ยวชมหอคอย จะมีจุดแวะพักชมวิว ๔ ชั้นที่ ๑ เป็นที่จำหน่ายบัตรและของที่ระลึก ชั้นที่ ๒ เป็นที่จำหน่ายและจุดนั่งชมสวน ชั้นที่ ๓ เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกและจุดชมตัวเมือง ชั้นที่ ๔ อยู่ในระดับสูงสุด ๗๘.๗๕ เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรอบ มีกล้องส่องทางไกลบริการ ผนังห้องแสดงภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ตามวันที่ และเวลาดังนี้

     วันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๓๐ น.
     อัตราค่าขึ้นชม (ก่อน ๑๘.๐๐ น.)
     ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๕ บาท
     อัตราค่าขึ้นชม (หลัง ๑๘.๐๐ น.)
     ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๒๗๒๑, ๐ ๓๕๕๒ ๔๐๖๐-๔ และสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๑ ๑๙๘๗, ๐ ๓๕๕๑ ๑๐๒๑ โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๒๙๗๓

แผนที่การเดินทางไป สวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอยบรรหาร-แจ่มใส)