เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และอุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี

มหัศจรรย์ 6 ปี มังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี

      ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน จังหวัดสุพรรณบุรีคึกคักรับปีม้าทอง ที่อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ได้จัดงาน "ตรุษจีนสุพรรณบุรี ปี 2557 (มหัศจรรย์ 6 ปี มังกรสวรรค์)" ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย รวมไปถึงคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยมีการนำคณะแสดงจากประเทศจีนมาจัดแสดงในไทยให้ได้ชม ยิ่งใหญ่อลังการ โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. -2 ก.พ. 57 เวลา 18.30 - 22.00 น นี้