เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

DSC 5215

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐) ตำบลสนามชัย ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงข้ามกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี

DSC 5134DSC 5132
DSC 5137DSC 5179

     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ประกอบด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ภายในอาคารนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดงประวัติฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองสุพรรณบุรีในอดีต พัฒนาการของเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ทวารวดี ลพบุรี อยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงเหตุการณ์ที่สำคัญครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถี ผ่านสือโสตทัศนูปกรณ์ จัดแสดงประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีต

     ท่านสามารถชมพระพิมโบราณ จากกรุวัดที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ นอกจากนั้นยังได้รวบรวมประวัติปละผลงานนักร้องลูกทุ่งเพลงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย

การเข้าชม

  • เปิดให้เข้าชม วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๓๕-๕๓๕-๓๓๐

แผนที่การเดินทางไป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี