เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน  “ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี” 

ประจำปี  ๒๕๕๖  อย่างยิ่งใหญ่ 

ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
และงานทิ้งกระจาดดิน  ระหว่างวันที่  ๑ – ๔  กันยายน  ๒๕๕๖

pp01

    จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี  กำหนดจัดงาน  “ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี  ๒๕๕๖”  ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖   และงานทิ้งกระจาดดิน  ระหว่างวันที่  ๑ – ๔  กันยายน  ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อหลักเมือง  และเทพเจ้าภาคต่าง ๆ ที่นำความเป็นสิริมงคล  ความสุข  ความเจริญมาให้แก่ครอบครัว  บ้านเรือน  และร้านค้า  อีกทั้ง  เป็นการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมาเป็นเวลานานให้คงอยู่ต่อไป 

pp02  
     สำหรับกิจกรรมของงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้  ประกอบด้วย  ขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง  การแสดงมังกรทองเล่นไฟ  ชมขบวนแห่โคมไฟ  ร่วมพิธีลอยกระทง  ร่วมประมูลตะเกียง (ทีตี่เต็ง)  การทิ้งกระจาดให้ทาน  เป็นต้น


กำหนดการ

     24 สิงหาคม 2556     เวลา 08.00 น. ชมขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง
                                      เวลา 20.00 น. ชมการแสดงมังกรทองเล่นไฟ

     25 สิงหาคม 2556     เวลา 18.00 น. ชมขบวนแห่โคมไฟ , ร่วมพิธีลอยกระทง

     26 สิงหาคม 2556     เวลา 10.00 น. ร่วมประมูลตะเกียง (ที่ตี๋เต้ง)

                                      เวลา 15.00 น. ทิ้งกระจาดให้ทาน

     24 - 28 สิงหาคม 2556 มีงิ้ว 2 คณะ , ลิเก , ภาพยนตร์ ทุกคืน

     14 กันยายน 2556 ทิ้งกระจาดดิน


     ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เที่ยวงาน  “ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี  ๒๕๕๖”  ณ  บริเวณสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง  ถนนพันคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา