เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

วัดพระรูป ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีน) ตรงกันข้ามกับตัวตลาดสุพรรณบุรีในปัจจุบัน บนถนนขุนช้าง ในท้องที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

watpraroop* ภาพจาก google street view

สาระสำคัญ

     วัดพระรูปนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาเป็นราชธานี  ดังปรากฏเจดีย์เก่าแก่ทรงแปดเหลี่ยมยอดระฆังกลม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะที่นิยมในศิลปแบบสุพรรณภูมิหรืออู่ทอง กำหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 19

     เจดีย์วัดพระรูปนี้กรมศิลปากรเคยทำการขุดแต่งและบูรณะเมื่อ พ.ศ.2534 ได้พบซากฐานเดิมขององค์เจดีย์ ที่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนเจดีย์ที่เห็นในปัจจุบันนั้นน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 19 บนฐานเจดีย์เดิม แล้วมีการบูรณะซ่อมแซม โดยการฉาบปูนทับ และปั้นลายปูนปั้นใหม่เมื่อราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20

     นอกจากนี้ภายในวัดยังเก็บรักษา พระพุทธบาทไม้ ศิลปกรรมแบบอู่ทอง ที่งดงามมากไว้ด้วย พระพุทธบาทนี้มีขนาดกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เมตร 80 เซนติเมตร สันนิษฐานได้ว่าถูกนำมาจากที่อื่น ด้านหน้าทำเป็นลวดลายมงคล 108 ในกรอบทรงกลมกลางฝ่าพระบาท และท้าวจตุโลกบาล ด้านหลังสลักเป็นรูปตอนมารผจญ

     อีกทั้งยังมีซากเจดีย์ ที่ยังไม่ได้รับการขุดแต่งและบูรณะในบริเวณวัดอีกหลายองค์ ซากศาลาแบบเก๋งจีน และวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ศิลปกรรมแบบอู่ทอง ซึ่งแต่เดิมเป็นวิหารขนาดเล็กพอดีกับองค์พระ แต่ปัจจุบันมีการซ่อมขยายวิหารให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

ที่มา :สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไปวัดพระรูป