เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     วัดพร้าว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี อยู่ใกล้ประตูน้ำโพธิ์พระยา ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 9 กิโลเมตร วัดพร้าวเป็นวัดเก่าแก่ที่มีโบราณวัตถุถึงสมัยอยุธยา และสมัยอู่ทองตอนปลายคือใบเสมาหินทรายแดงสมัยอยุธยา และพระพุทธรูปหินทรายสมัยอู่ทองตอนปลาย หาชมได้ยาก นับเป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ และน่าศึกษามาก

วัดพร้าว อ.เมือง สุพรรณบุรี* Google Street View Image

     วิหารภายในวัดพร้าว เป็นวิหารที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมพม่า เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ตู้พระธรรม ซึ่งเป็นสมบัติที่ควรค่าแก่การรักษา และให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

     ต้นยางใหญ่ที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่ ภายในวัดมีต้นยางขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่จำนวนนับแสนตัว สมกับเป็นวัดที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ไม่มีใครรบกวนค้างคาว ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่มาเที่ยวชมเป็นยิ่งนัก

     หอไตรกลางน้ำภายในวัดพร้าว ซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำ งดงาม และน่าชื่นชม แปลกตา และในบริเวณวัดมีวิหาร 2 มณฑป 5 ศาลา 1 วิหาร หมายถึง วิหารมีหลังคา 2 ชั้น มณฑป มีหลังคา 5 ชั้น และศาลาหลังคา 1 ชั้น ซึ่งตามตำราของวัดแล้ว ถูกต้องตามตำราของวัดโดยแท้ ควรค่าแก่การเดินทางไปชมจริง ๆ ครับ

แผนที่การเดินทางไปยัง วัดพร้าว สุพรรณบุรี