เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

        ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวงาน “ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี” ประจำปี 2555 ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน 2555 และจะมีงานทิ้งกระจาดดิน ในวันที่ 12-15 กันยายน 2555 

        ในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีนี้ จะมีขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตา โดยจะจัดขึ้นที่ บริเวณสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง ถนนพันคำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี

ขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555

 

ชุดที่ 1 

ลำดับที่ 1 ขบวนกลองศึก และสิงโต วูซู 

ลำดับที่ 2 ขบวนมังกร 9 เซียน 

ลำดับที่ 3 ขบวนเอ็งกอบู๊ 

ลำดับที่ 4 ป้ายงานประเพณีทิ้งกระจาด

 

รถประชาสัมพันธ์ 1 

ลำดับที่ 5 ขบวนเชิญธง 16 ธง เชิญตะเกียง 2 ดวง (เต็งรั้ง) 

ลำดับที่ 6 ขบวนเกี้ยวอัญเชิญเจ้าพ่อ

ลำดับที่ 7 ขบวนรถลากอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองจำลอง

ลำดับที่ 8 ขบวนประธานพิธี ผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการ

ลำดับที่ 9 ขบวนเทพธดาโปรยดอกดาวเรือง

ลำดับที่ 10 รถคันที่ 1 เชิญน้ำมนต์

ลำดับที่ 11 รถคันที่ 2 เชิญกระถางธูป 19 กระถาง

ลำดับที่ 12 รถคันที่ 3 เชิญกระถางธูป 18 กระถาง

ลำดับที่ 13 รถคันที่ 4 อัญเชิญเซียนแปะกง สาวงามเทพีสงกรานต์ ปี 2555

ลำดับที่ 14 รถคันที่ 5 อัญเชิญเซียนข้งจื้อ สาวงามรองเทพีสงกรานต์ คนที่ 1ปี 2555

ลำดับที่ 15 รถคันที่ 6อัญเชิญฮั่วท้อ สาวงามรองธิดาดอนเจดีย์ คนที่ 1 ปี 2555

ลำดับที่ 16 รถคันที่ 7อัญเชิญเซียนเฮ้งเจีย สาวงามรองธิดาดอนเจดีย์ คนที่ 1 ปี 2555

ลำดับที่ 17 รถคันที่ 8 อัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม สาวงามธิดาดอนเจดีย์ ปี 2555

ลำดับที่ 18 รถคันที่ 9 อัญเชิญเซียนไต่ฮงกง สาวงามรองเทพีสงกรานต์ คนที่ 2 ปี 2555

ลำดับที่ 19 ขบวนลูกหลานเจ้าพ่อ

ลำดับที่ 20 ขบวนตั่วล่อโกว

ลำดับที่ 21 ขบวนมิตรสัมพันธ์ไทย-จีน

 

ชุดที่ 2

รถประชาสัมพันธ์ 2

ลำดับที่ 22 วงโยธวาฑิต(โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประกอบการแสดงชุด เป้าปบุ้นจิ้น และเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้)

ลำดับที่ 23 สาวงามถือธงขบวนที่ 1

ลำดับที่ 24 สาวงามถือธงขบวนที่ 2

ลำดับที่ 25 สาวงามถือธงขบวนที่ 3

ลำดับที่ 26 วงโยธวาธิต(โรงเรียนสงวนหญิง ประกอบการแสดงชุดเกาซันซิง)

ลำดับที่ 27 สาวงามถือธงขบวนที่ 4

ลำดับที่ 28 สาวงามถือธงขบวนที่ 5

ลำดับที่ 29 สาวงามถือธงขบวนที่ 6

ลำดับที่ 30 ขบวนหน้ากากนานาชาติ และงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก

ลำดับที่ 31 วงโยธวาฑิต (โรงเรียนบรรหาร-แจ่มใส วิทยา 1 ประกอบการแสดงชุดกระบี่ไร้เทียมทาน)

ลำดับที่ 32 สาวงามถือธงขบวนที่ 7

ลำดับที่ 33 สาวงามถือธงขบวนที่ 12

ลำดับที่ 34 สาวงามถือธงขบวนที่ 9(โรงเรียนบรรหาร-แจ่มใส วิทยา 3 ประกอบการแสดงชุดหวงเฟยหง)

ลำดับที่ 37 สาวงามถือธงขบวนที่ 10

ลำดับที่ 38 สาวงามถือธงขบวนที่ 11

ลำดับที่ 39 สาวงามถือธงขบวนที่ 8

ลำดับที่ 40 ขบวนฮูล่าฮู๊บ

ลำดับที่ 41 ขบวนคนต่อขา

ลำดับที่ 42 ขบวนมังกรทองนครสวรรค์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535423
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-536030 , 035-535789