เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     พิธีแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร "สุพรรณบุรี น้อมอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในด้วยใจไทยนิรันดร์" วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สุพรรณบุรี

กำหนดการ

๑๖.๐๐ น.

 • เตรียมความพร้อมทุกจุด
 • จัดมวลชนเพื่อเตรียมกำหนดเข้าจุด

๑๗.๐๐ น.

 • จัดมวลชนและนักเรียนเดินเข้าสู่จุดที่กำหนดพื้นที่แปรอักษรและข้อความ "สุพรรณบุรีรักพ่อ" (บันทึกภาพภาคกลางวัน)
 • บทเพลงพระราชนิพนธ์ จาก Suphanburi Symphonic Band

๑๗.๓๐ น.

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานพิธี ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถวายความอาลัย
 • ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 • ยินสงบนิ่งถวายความอาลัย ๙๐ วินาที
 • บทกวีถวายความอาลัย
 • เพลงเพื่อพ่อจาก Suphanburi Symphonic Band

๑๘.๒๐ น.

 • ร่วมชม VTR กระแสพระราชดำรัส

๑๘.๓๐ น.

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจุดเทียนถวายความอาลัย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำกล่าวคำปฎิญาณ
 • ร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี"
 • ร้องเพลง "ความฝันอันสูงสุด"
 • ร้องเพลง "ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป"
 • ยืนสงบนิ่งและเริ่มดับเทียนเฉพาะผู้ที่ไม่ได้แปรอักษร (บันทึกภาพแสงเทียนแปรอักษรภาคกลางคืน)

๑๙.๐๐ น.

 • เสร็จพิธี

การแต่งกาย

 • ข้าราชการ : แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ สวมหมวก
 • นักเรียน นักศึกษา : แต่งกายตามสังกัดสถานศึกษา (เสื้อขาว)
 • ประชาชน กลุ่มมวลชน : แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ

ตำแหน่งที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี