เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ประวัติคุ้มขุนแผน

     คุ้มขุนแผน เป็นเรือนไทย แบบเรือนไทยภาคกลาง สร้างขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2525 สร้างเพื่อเป็นอุทยานวรรณคดี เป็นการอนุรักษ์ศิลปะทางวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ เรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของบรรพบุรุษไทย สมัยอยุธยา ช่วงราวราวปี พ.ศ.1967 ถึง พ.ศ.1991 ในสมัยของพระเจ้าพันวัสสา หรือที่เรียกว่าเจ้าสามพระยา จนกลายเป็นนิยายพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรี เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตั้งอยู่ภายในวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีkumkunphan icon

คุ้มขุนแผน ที่วัดแค สุพรรณบุรี

ลักษณะของคุ้มขุนแผน

     คุ้มขุนแผน เป็นรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ โดยถ่ายแบบมาจากคุ้มขุนแผนที่กลางสระ บริเวณคุกโบราณหลังวัดเกตุ จังหวัดอยุธยา มีลักษณะปลูกแบบหันหน้าชนกันสี่ด้าน เป็นรูปสี่เหลี่ยมล้อมวง มีชานอยู่ตรงกลางเรียกว่า ชานแล่น ประกอบด้วยเรือนประธาน เป็นเรือนนอน เรือนลูก เรือนขวางที่เป็นหอกลาง เรือนครัว หอนก และชาน

* เรียบเรียงจากข้อมูลที่จัดแสดง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คุ้มขุนแผน ที่วัดแค สุพรรณบุรี
คุ้มขุนแผน ที่วัดแค สุพรรณบุรี
คุ้มขุนแผน ที่วัดแค สุพรรณบุรี
คุ้มขุนแผน ที่วัดแค สุพรรณบุรี
คุ้มขุนแผน ที่วัดแค สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไปคุ้มขุนแผน

รูปภาพ คุ้มขุนแผน

เรื่องที่เราแนะนำให้คุณลองคลิกไปดู

 

share now