เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล)

อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) สุพรรณบุรี

     อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) ตั้งอยู่ในบริเวณ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ภายในอุทยานจะมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมแบบจีน สูง 5 ชั้น ความสูง 28 เมตร กว้าง 17 เมตร สีขาวมุก ประดิษฐานองค์พระยูไล ซึ่งมีขนาดความสูง 3 เมตร หน้าตักกว้าง 89.99 นิ้ว หล่อด้วยทองเหลือง ปางประทับนั่งบนปัทมาสน์ (บัลลังก์ดอกบัว) มือถือเจดีย์บุ๋งเซียง พระพักตร์ เปี่ยมด้วยพระเมตตา บนอุระมีสัญลักษณ์ สวัสดิกะ หรือ ว่าน อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขสวัสดีและที่หัวใจบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระยูไลรายล้อมด้วยพระอรหันต์ จำนวน 18 องค์ มีความงดงามมาก ทั้งยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างมาก ของชาวไทยเชื้อสายจีน

อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) สุพรรณบุรี

     อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดอุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) พร้อมด้วย คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา คุณวราวุธ ศิลปอาชา คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธี หลังจากนั้นจึงจะเปิดให้ชาวสุพรรณบุรี และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในอุทยานพุทธบัญชานี้ต่อไป

อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) สุพรรณบุรีอุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) สุพรรณบุรี
* ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) สุพรรณบุรี

เรื่องราวของ "พระยูไล"

     คำว่า "ยูไล" , "ยูหลาย" หรือ "ยีไล" เป็นภาษาจีนที่ออกเสียงแบบแต้จิ๋ว ถ้าเป็นจีนกลางจะออกเสียงว่า "หรูไหล" ซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับคำว่า "ยูไล" มากที่สุด

     คำว่า "ยูไล" ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศจีน แปลว่า ผู้ไปตามนั้น , ผู้มาแล้วอย่างนั้น หรือเสด็จไปตามนั้น เป็นชื่อเรียกพระพุทธเจ้า ตรงกับภาษาไทยว่า "ตถาคต"

     คำว่า พระยูไล เป็นคำเรียกพระพุทธเจ้าอีกพระนามหนึ่งของคนจีน จะใช้ต่อท้ายพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง โดยไม่ได้เจาะจงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใด เช่น นำมอตอเปายีไล , นำมอเปาเซงยีไล , นำมอเมียวเสกเซงยีไล , นำมอกวงผักเซงยีไล , นำมอลีปูไวยีไล , นำมอกำโลววังยีไล , นำมอออมีทอยีไล

     นำมอ = นโมไล คือ ระดับชั้นของพุทธะ คำว่า "ไม่มาไม่ไป" หมายความว่า ผู้ที่บรรลุถึงขั้นยูไล ท่านจะอยู่ทุกหนทุกแห่ง อยู่ทุกอณูของ กาล-สถานที่ เป็นระดับชั้นของพุทธ ดังนั้นท่านจะรู้ทุกอย่างทุกเวลาทุกสถานที่ คล้ายโพธิสัตว์ชั้นสูง ๆ คือ ถ้าอยู่ในระดับนี้ จะได้ยินคำอธิษฐาน อ้อนวอน ของสรรพสัตว์ทั่วจักรวาล และสามารถช่วยเหลือได้ทุกสรรพสัตว์ตามสมควร

อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) สุพรรณบุรี
* คุณวราวุธ ศิลปอาชา กำลังตรวจงานไฟประดับอาคารพุทธบัญชา

 

แผนที่การเดินทางมายัง อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล)

     อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) จะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ อุทยานมังกรสวรรค์ และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี โดยจะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านมังกรสวรรค์ สามารถจอดรถที่ลานจอดรถด้านหลังหมู่บ้านมังกรสวรรค์ แล้วเดินมาสักการะ ได้ครับ

* ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล เรียบเรียงจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี และ เว็บไซต์ "พลังจิต"
เนื้อหาข่าว : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5908190010056

เรื่องที่เราขอแนะนำให้เปิดดู