เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

>> งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี ประจำปี 2560 คลิกที่นี่ครับ <<

งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559

    งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559 จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ่อค้าประชาชนชาวสุพรรณบุรีทุกหมู่เหล่า ด้วยความภาคภูมิใจร่วมกันจัดงาน "งานประเพณีทิ้งกระจาด เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี  ประจำปี  2559" ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 24 สิงหาคม 2559 และงานทิ้งกระจาดดิน ตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 31 สิงหาคม 2559 ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) ถนนพันคำ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี.

     งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ที่ปกปักรักษาชาวสุพรรณบุรีให้อยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุข ความเจริญ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม-ประเพณีอันดีงามที่มีมาช้านานของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนั้นยังถือเป็นโอกาสในการร่วมกันทำบุญและทำทานอีกด้วย

งานประเพณีทิ้งกระจาด เจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี 2559

งานประเพณีทิ้งกระจาด เจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี 2559

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ซื้อข้าวสารทิ้งทาน ได้กุศลแรง

เต้าพิเศษ มีวัตถุมงคลเสริมการประกอบธุรกิจ 1,300 บาท

ตั่วเต้า มีเครื่องประกอบธุรกิจ 600 บาท

ฮกเต้า มีผ้ายันต์ กระจก ตะเกียง 250 บาท

 

กำหนดการ งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559

20 สิงหาคม 2559

  • 8.00 น. ร่วมชมขบวนแห่ ที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม เพื่ออัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง จากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี มายังสมาคม "ตงฮั้วฮ่วยก้วง"
  • 20.00 น. ชมการแสดงมังกรทองเล่นไฟ และการแสดงเชิดสิงโตที่หน้าปะรำพิธี

21 สิงหาคม 2559

  • 18.00 น. ชมขบวนแห่โคมไฟ ร่วมพิธีลอยกระทง ชมการแสดงมังกรพ่นน้ำ และปล่อยสัตว์

22 สิงหาคม 2559

  • 15.00 น. พิธีทิ้งกระจาด ให้ทาน

31 สิงหาคม 2559

  • 15.00 น. ทำพิธีทิ้งกระจาดดิน

งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559
งานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559

ความเป็นมาของ ประเพณีทิ้งกระจาด

     งานทิ้งกระจาด เป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีแนวคิดคล้าย พิธีกงเต็ก เป็นการเจริญเมตตาธรรมแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนำเอาสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ตาย และของใช้อื่น ๆ มาแจกจ่ายแก่ผู้ยากจน ตามตำนานพระสูตร กล่าวว่า สมัยหนึ่งพระอานนท์กำลังบำเพ็ญสมาธิ ณ นิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ เกิดมีอสุรกายตนหนึ่ง สำแดงร่างเป็นเปรต รูปร่างผอมสูง มีแต่หนังหุ้มกระดูก ลำคอเล็กเท่ารูเข็ม เปรตนั้นได้กล่าวแก่พระอานนท์ว่า อีก 3 วัน พระเถระจะถึงแก่มรณภาพ พระอานนท์จึงถามว่าจะแก้ไขอย่างไร เปรตตอบว่า ต้องทำพิธีอุทิศเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นไทยทานแก่ฝูงเปรตทั้งหลายจึงจะรอดพ้น และพระเถระก็จะมีอายุมั่นขวัญยืน พระอานนท์จึงกราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็โปรดให้ประกอบพิธีเมตตาธรรมตามที่พระอานนท์ กราบทูล พิธีนี้จึงเกิดขึ้นและสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และเรียกกันว่า งานทิ้งกระจาด

     งานทิ้งกระจาดของสุพรรณบุรี สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้ว แต่จะจัดติดต่อกันมาตลอดหรือขาดหายไปในระยะใดบ้างนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด เท่าที่มีหลักฐานปรากฏว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2483 - พ.ศ.2487) งานทิ้งกระจาดมีสืบเนื่องมาทุกปีไม่เคยเว้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.m-culture.go.th/travel/ewt_news.php?nid=682

* สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับงานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559 ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535380

 

ดูภาพขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559 คลิกที่นี่ครับ

 share sija