เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     งานวิถีคนเมืองเหน่อ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม มหัศจรรย์เมืองสุพรรณ วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมถิ่นอันดีงามให้แพร่หลาย เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่สากล โดยเฉพาะการนำเสนอความเป็นสุพรรณบุรีอย่างแท้จริง คือ มหกรรมลูกทุ่งเลือดสุพรรณ มหัศจรรย์คนเสียงเหน่อ โดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่จะมีการรวบรวมศิลปินสายเลือดสุพรรณบุรี ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังสร้างผลงานเพลงมากมาย และยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดเตรียมมอบโล่ห์แก่ศิลปินด้วย icon khonmuengher suphanburi 2016

งานวิถีคนเมืองเหน่อ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม มหัศจรรย์เมืองสุพรรณ

     นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย อาทิ การประกวดภาพถ่าย "วิถีคนเมืองเหน่อ" นิทรรศการตำนานเมืองเหน่อ นิทรรศการภาพถ่าย ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP ตลาดนัดสื่อ ซุ้มถ่ายรูป "วิถีคนเมืองเหน่อ" จัดฉายภาพยนตร์ที่มีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงบทเพลงศิลปินตำนานเมืองสุพรรณ ฉ่อยเล่าขานเมืองสุพรรณโดยน้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง ขณะที่การประชาสัมพันธ์ จะสร้างหน้าแฟนเพจ "วิถีคนเมืองเหน่อ" เพื่อสร้างพลังให้มีผู้มาร่วมงานอย่างหลากหลาย ทั้งภายในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนทั้งในและต่างประเทศ

กำหนดการ

ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี "วิถีคนเมืองเหน่อ"

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559

ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.00 - 11.00 น.

 • ชมนิทรรศการมหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี
 • นิทรรศการภาพถ่าย
 • ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP
 • ตลาดนัดสื่อ
 • ซุ้มถ่ายรูปวิถีคนเมืองเหน่อ

10.00 - 12.00 น. ชมภาพยนต์เรื่อง ยุทธหัตถี

13.00 - 15.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง บุญชู

17.00 - 19.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

19.00 - 20.00

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559

10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.00 - 11.00 น.

 • ชมนิทรรศการมหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี
 • นิทรรศการภาพถ่าย
 • ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP
 • ตลาดนัดสื่อ
 • ซุ้มถ่ายรูปวิถีคนเมืองเหน่อ

10.00 - 12.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง ขุนแผน

13.00 - 15.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง พุ่มพวง

17.00 - 19.00 น. บรรเลยบทเพลงศิลปิน ตำนานของเมืองสุพรรณ โดยศิลปินคนเมืองเหน่อ

19.00- 20.00 น. ฉ่อย "เล่าขานตำนานเมืองสุพรรณ" โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.00 - 11.00 น.

 • ชมนิทรรศการมหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี
 • นิทรรศการภาพถ่าย
 • ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP
 • ตลาดนัดสื่อ
 • ซุ้มถ่ายรูปวิถีคนเมืองเหน่อ

10.00 - 12.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง ยุทธหัตถี

13.00 - 15.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง เสือ โจรพันธุ์เสือ

18.00 - 21.00 น. ชม "มหกรรมลูกทุ่งเลือดสุพรรณ มหัศจรรย์คนเมืองเหน่อ" โดยคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ

เนื้อข่าวจาก เพจ : หอสมุดแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

แผนที่การเดินทางไป โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
share now2