เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     บ้านยะมะรัชโช เป็นบ้านเกิดของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ด้านทิศใต้ติดถนนหมื่นหาญ , สะพานอาชาสีหมอก (ข้ามแม่น้ำสุพรรณบุรี) และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชบ้านยะมะรัชโช เคยได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ว่า "สุขุมาราม" หรือ "สุขุมาลัย" ต่อมาจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ เป็น "บ้านยะมะรัชโช" ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน

บ้านยะมะรัชโช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

     เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ท่านเป็นผูที่มีคุณูปการต่อชาวสุพรรณบุรีเป็นอย่างสูง ท่านเป็นผู้ที่บริจาคเงินก้อนแรกในการก่อตั้ง "โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช" ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ทางโรงพยาบาลจึงได้ใช้ชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อของโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบัน และบ้านของท่าน ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ก็ยังคงตั้งอยู่ที่ข้างโรงพยาบาล

บ้านยะมะรัชโช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

      ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บ้านยะมะรัชโช มีสภาพเก่า ผุพังทรุดโทรม ไม่มีผู้อยู่อาศัย กลายเป็นบ้านร้าง จนทางมูลนิธิพระยาสุนทรสงคราม (ปุย สุวรรณศร) ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันทางตระกูล สุขุม และตระกูล สุวรรณศร ยกให้เป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับผิดชอบปรับปรุงดูแล

บ้านยะมะรัชโช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

     บ้านยะมะรัชโช ปัจจุบันหลังจากที่ไดรับการบูรณะแล้ว มีลักษณะเป็นเรือนไทยภาคกลาง 2 ชั้น ยกพื้นใต้ถุนโล่ง ปลูกด้วยไม้ทั้งหลัง ผนังฝาปะกน มีลักษณะเป็นเรือนหมู่ ประกอบด้วยเรือน 4 หลังล้อมรอบชานไม้

เปิดให้เข้าชม

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เปิดทำการ ทุกวัน
  • เวลา 8.00 - 15.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ร.พ.เจ้าพระยายมราช 035-514-999 ต่อ 1809
  • 082-359-0669
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 035-525-863 , 035-525-864

     ที่บ้านยะมะรัชโช ในเวลาเปิดทำการ จะมีอาสาสมัคร (จิตอาสา) จากชมรมผู้สูงอายุ ร.พ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี มาคอยให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และมีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ต้องขอบพระคุณ พี่สุพรรณ คำนวน ที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นอย่างดีครับ

บ้านยะมะรัชโช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีบ้านยะมะรัชโช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไปยัง บ้านยะมะรัชโช สุพรรณบุรี

share now