เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     จังหวัดสุพรรณบุรี และการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่าน เข้าชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 หรือ "สุพรรณบุรีเกมส์" ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2559 โดยจะมีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 37 ประเภทกีฬา

suphanburi games 2016 สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่ 32 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

     พิธีเปิดจะมีขึ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  ท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.suphanburigames.com/