เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

วัดพระลอย สุพรรณบุรี

วัดพระลอย ตั้งอยู่ที่ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติความเป็นมาของวัดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่ประวัติจากคำบอกเล่า กล่าวถึงวัดนี้ไว้ว่า ครั้งหนึ่งมีพระพุทธรูปลอยมาตามน้ำ ชาวบ้านได้ช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ในวิหารของวัด จึงได้ตั้งชื่อว่า "วัดพระลอย" ตามเหตุการณ์ดังกล่าว

     สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่

     1.พระพุทธรูปนาคปรก ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อพระลอย เป็นพระพุทธรูปสลักหินปางนาคปรก พิจารณาจากรูปแบบทางศิลปะ สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18

วัดพระลอย สุพรรณบุรี

     2.วิหารเก่า เป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดหว้าง 9.30 เมตร ยาว 18 เมตร ปัจจุบันมีการสร้างอาคารคลุมวิหารเดิมไว้ ทางด้านหน้ามีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมตั้งอยู่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

วัดพระลอย สุพรรณบุรี

     สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการบูรณะโบราณสถานที่วัดพระลอย เมื่อปี พ.ศ.2555 โดยเป็นการบูรณะเสริมความมั่นคงตามรูปแบบเดิม

     3.โบสถ์จตุรมุข เป็นโบส์ที่สร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะที่สวยงามมาก เป็นจตุรมุข คือมืมุขทั้ง 4 ด้าน ข้างในประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธนวราชมงคล อีกทั้งภายในโบสถ์มีภาพเขียนแสดงเรื่องราวในพระพุทธศาสนา มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ต้องห้ามพลาดไปชมและกราบนมัสการ

วัดพระลอย สุพรรณบุรีวัดพระลอย สุพรรณบุรี

ข้อมูลจาก สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทางไป วัดพระลอย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

อัลบั้มรูป วัดพระลอย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี