เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2555จัดขึ้นวันที่ 3-7 กันยายน 2555 และงานทิ้งกระจาดดิน ในวันที่ 12-15 กันยายน 2555 ชมภาพขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตา ที่มีขึ้นบริเวณสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง ถนนพันคำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

welovesuphan 009