เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     เรียนพี่น้องเราชาวอู่ทอง และพี่น้องใกล้เคียงรวมทั้งประชาชนทั่วไป ขอเชิญมาร่วมกันแสดงพลังสร้างประวัติศาสตร์ เพื่อถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของเราชาวไทย ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณ ถนนวินยานุโยค (หน้าวัดเขาพระ) เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (มาก่อนเวลา)uthong candle

  • ภายในงาน จะมีการแปลอักษรประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมจุดเทียน และร่วมกันร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี" โดยมี วงดนตรี ซิมโฟนี ออร์เคสตรา จากดุริยางค์ทหารบก เป็นผู้บรรเลง
  • การแต่งกายชุดดำ
  • มีการคาดการณ์ว่าจะมีคนมาทั้วทั้งอำเภอและใกล้เคียงเกือบ 4 หมื่นคน มาร่วมงาน

แผนที่และการเดินทางไปถนน วินยานุโยค อ.อู่ทอง

ที่มาของข่าว : พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี

พิธีถวายความอาลัยแด่ในหลวง ที่จัดในอำเภออื่น ๆ ของสุพรรณบุรี

 

share now2