เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     เทศกาล "ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่" ประจำปี 2559 โดยทางจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จัดให้มีงานเทศกาล ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่ ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2559 เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งปวงชนชาวไทยทุกคนจะถือเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มีงาน "ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่" ขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมความงดงามละลานตา ของทุ่งดอกกระเจียวหลากหลายสายพันธุ์ แห่งสวนสวรรค์สุพรรณบุรี ซึ่งดอกกระเจียว จะบานในช่วงเดือน มิถุนายน , กรกฎาคม , และสิงหาคม ของทุกปี เทศกาล ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่ อู่ทอง สุพรรณบุรี 2559

เทศกาล ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่ อู่ทอง สุพรรณบุรี 2559

เทศกาล ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่ อู่ทอง สุพรรณบุรี 2559

     นอกจากนั้นงาน "ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่" นี้ ยังเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้อาชีพปลูกดอกกระเจียวเพื่อการค้าแก่บุคคลทั่วไป ภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้ชมดอกกระเจียวหลากหลายพันธุ์ มีนิทรรศการที่ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร มีการออกร้านสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมีพันธุ์ไม้จำหน่ายในราคาถูกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ

     งานเทศกาล "ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่" เปิดให้ชมทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และไม่เสียค่าเข้าชม

รวมรูปภาพงาน "ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่"

แผนที่การเดินทางไปยัง ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

share now

บันทึก