เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ชื่อเดิมคือ วัดเขาพระ ตั้งอยู่ที่ ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชาวบ้านในชุมชนยังเรียกกันว่า "วัดเขาพระ" ในบริเวณวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เพราะประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงา นอกจากนั้นยังมีเนินเขาไม่สูงนัก มีบันไดปูนสามารถเดินขึ้นไปจนถึงบนยอดเขาได้ ตรงเพิงผาบริเวณไหล่เขาด้านทิศตะวันออก มีพระพุทธไสยาสน์ หลวงพ่อสังฆ์ ประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชน อ.อู่ทอง ส่วนบนยอดเขามีมณฑปซึ่งภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหินทรายแกะสลัก และเจดีย์โบราณก่ออิฐสอปูน

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

     วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เป็นวัดเก่าแก่ โบราณวัตถุที่พบในวัดเขาพระ เป็นแบบพิมพ์สมัยทวารวดี เช่น พระเครื่อง พระพิรอด พระถ้ำเสือ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูป รูปฤาษี

  • ปี พ.ศ. 2481 ขุนสุพรรณธานี เป็นผู้ดูแลการจัดงานประจำปี ปีละครั้ง ต่อมาจัดเป็นปีละ 2 ครั้ง กลางเดือน 5 และกลางเดือน 12
  • ปี พ.ศ. 2506 สร้างมณฑปบนยอดเขา 1 หลัง และสร้างกุฏิเสริมเหล็กอีก 1 หลัง
  • ปี พ.ศ. 2521 กรมศาสนาได้ยกให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่น

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

ประวัติหลวงพ่อสังฆ์

     ตามตำนานเล่าขานว่า หลวงพ่อศรีสรรเพชญ์ เดิมหลวงพ่อสังฆ์สถิตอยู่ ณ วัดศรีสรรเพชญ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา จนเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาถูกพม่ารุกรานเผาวัดศรีสรรเพชญ์ วิญญาณหลวงพ่อจึงล่องลอยมาถึงบริเวณวัดเขาพระนี้ มีความสงบร่มเย็น เห็นพระนอนไม่มีวิญญาณสถิต ก็เลยลงประทับที่วัดเขาพระ 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรีวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

รอยพระพุทธบาท

     รอยพระพุทธบาท เป็นหินทรายแกะสลักลวดลายมงคล 108 ประการ ในกรอบวงกลม นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เป็นรอยพระพุทธบาท ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลาย ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะขอม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรีวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

เจ้าพ่อจักรนารายณ์ (พระวิษณุ)

     เป็นแผ่นหินรูปสลักนูนสูง ขนาดกว้าง 97 เซนติเมตร สูง 175 เซนติเมตร เป็นรูปทิพยบุคคลมี 4 กร พระหัตถ์ขวาบนถือจักร พระหัตถ์ขวาล่างถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายบนไม่ทราบแน่ชัดว่าถือสิ่งใด ส่วนพระหัตถ์ซ้ายล่างถือคฑา อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 - 14

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรีวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

เจดีย์หมายเลข 9

     เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวกว้างด้านละ 8 เมตร ส่วนบนเป็นองค์ระฆังสมัยทวารวดี ในสมัยอยุธยามีการก่อสร้างเจดีย์ซ้อนทับบนโบราณสถานสมัยทวารวดี พบพระพิมพ์ดินเผาปางแสดงธรรม ด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้างประทับยืนภายในซุ้ม จำนวน 2 องค์

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรีวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อู่ทอง สุพรรณบุรี

ถ้ำขุนแผนดินแดนกลิ่นไอรัก

     ตามตำนานเรื่องเล่า ขุนแผนได้พานางวันทองหนีอาญาแผ่นดินท่องเที่ยวอยู่ในป่า มาถึงบริเวณเขาถ้ำพระ พักค้างแรมอยู่ที่นี่ ดังคำกลอนที่ปรากฏในเนื้อหาดังต่อไปนี้

ถึงเขาพระที่เคยเข้ามาไหว้

พระศุกร์นี่กระไงดังหิ่งห้อย

ชี้บอกวันทองน้องน้อย

พระจันทร์ฉายบ่ายคล้อยลงฉับพลัน

รื่นรื่นชื่นรสเสาวคนธ์

ปนกับกลิ่นแก้มเกษมสันต์

หอมกลิ่นบุปผาสารพัน

พระจันทร์ดั้นหมอกออกแดงดวง

ส่องต้องบุปผาชาดสะอาดช่อ

อ่อนลออเกสรขจรร่วง

น่ารักโกสุมเป็นพุ่มพวง

โน้มหน่วงกิ่งเก็บให้วันทอง

 

 

แผนที่การเดินทางไป วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อู่ทอง (วัดเขาพระ)

รวมรูปภาพ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อู่ทอง (วัดเขาพระ)

 

share now