เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ประวัติ วัดสามชุก

     วัดสามชุก สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณ-ชัยนาท อยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นมาประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๒๕ ไร่  ๑ งาน ๕๘ ตารางวา

     ความเป็นมาของคำว่า บ้านสามชุก เล่าสืบกันมาว่า แม่น้ำสุพรรณตอนหนึ่ง ตรงข้ามกับวัดสามชุกฝั่งตะวันตก มีท่าสำหรับชาวบ้านนำโค – กระบือลงน้ำ เป็นท่าใหญ่ เกวียนล้อขึ้นลงได้สะดวก ก่อนเรียกว่า “ท่ายาง” ที่ปากท่าหาดทรายตื้น ฤดูแล้งน้ำแห้งขาดตอนเรือแพสัญจรไปมาไม่สะดวก พวกชาวป่า ลาว กะเหรี่ยง เอาสินค้าบรรทุกเกวียนมาแลกกับชาวเรือ พ่อค้าชาวเรือกับพ่อค้าเกวียนพบกันก็ซื้อขายได้สะดวก ถ้าครั้งใดไม่พบกันฝ่ายที่มาก่อนก็ต้องรอ แล้วขนถ่ายสินค้าลงกองไว้ ส่วนชาวป่าก็นำกระชุก หรือ สีชุก ลงจากเกวียน ใส่สินค้าที่นำมาจากป่าเก็บไว้ในกระชุก

วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

        “ท่ายาง” ได้กลายเป็นชุมชนการค้าที่ใหญ่ บรรดาพ่อค้า แม่ค้าต่างก็มาทำการซื้อขายกัน โดยใช้กระชุก เป็นภาชนะใส่ของเก็บสินค้า ทำเลการค้าแห่งนี้  ชาวบ้านละแวกนั้นพากันเรียกว่า “บ้านกระชุก” หรือ สามชุก ในเวลาต่อมา

        “บ้านกระชุก” นี้มีผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทันเห็น เล่าสืบกันมาว่า เป็นท่าที่มีเกวียนมาจอดกันเป็นจำนวนมาก ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามกับวัดสามชุกช่วงใกล้ฤดูฝน มีชาวบ้านบางคนฉวยโอกาสหาเงิน โดยไถนาหว่านข้าว ปิดทางเมื่อเกวียนมาจำเป็นต้องผ่าน ก็ต้องจ่ายเงินค่าผ่านทาง

วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

     ส่วนความหมายของคำว่า “สามชุก” ในพจนานุกรมตรงกับคำว่า “กระชุก” ซึ่งหมายถึง ภาชนะสานทรงกรมสูง สำหรับบรรจุของ เช่น นุ่น และถ่าน หรืออีกอย่างหนึ่ง คือ ภาชนะสานรูปฟักผ่า ใช้สอดลงในเกวียน สำหรับใส่ข้าวเปลือก เป็นต้น

 

แผนที่การเดินทางไปวัดสามชุก

ติดต่อวัดสามชุก

วัดสามชุก
เลขที่ 3 หมู่ 1 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร.035 - 571108 , 035 - 571791 , 035 - 572759 ,089 - 0008462

share now2