เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     ตลาดศรีประจันต์ อาคารห้องแถวสร้างด้วยไม้ อายุมากกว่า 100 ปี สะอาดและเป็นระเบียบ มีร้านค้า ร้านอาหารเก่าแก่ที่ส่วนใหญ่เปิดบริการแก่นักท่องเที่ยวในวันเสาร์และวันอาทิตย์ อาหารที่ขึ้นชื่อได้แก่ หมี่กรอบ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ผัดไทย ซะลาเปา กาแฟโบราณและขนมหวานตลอดจนของฝากมากมาย ตลาดศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

DSC 8821

     ตลาดเก่าศรีประจันต์มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นสถานที่เกิด หรือชาติภูมิของท่าน เจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) พระสงฆ์ของไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ท่านเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโก สาขาสันติภาพ ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีศรีประจันต์ และเป็นปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา

DSC 8779

DSC 8772

DSC 8774

DSC 8780

DSC 8783

DSC 8785

DSC 8786

DSC 8825

DSC 8827

ขอบคุณบทความจากหนังสือ "ตลาดเก่า (๕๐-๒๐๐ ปี)" ของคุณ อุดม เชยกีวงศ์

แผนที่การเดินทางไป ตลาดศรีประจันต์