เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

 10745

    หอดูโจรที่นายบุญรอด เหลียงพานิช (เถ้าแก่ฮง) คหบดีแห่งตลาดเก้าห้องได้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เมื่อมองดูจากระยะไกล (ปฏิพัทธ์ สุวรรณมัจฉา ถ่ายภาพ)

     เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ นายบุญรอด (เถ้าแก่ฮง) ได้สร้างป้อมขึ้นมาหลังหนึ่ง เป็นสถาปัตย์กรรมแบบจีน ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๑ ปีเศษ ป้อมหรือที่เรียกว่า "หอดูโจร" นี้ในปัจจุบันอยู่ในส่วนของตลาดล่างในตลาดเก้าห้อง

     หอดูโจร ตลาดเก้าห้อง มีลักษณะเป็นหอสูง ๕ ชั้น กว้างประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๓ เมตร ชั้นบนสุดเป็นดาดฟ้า ที่บริเวณฝาผนังของแต่ละชั้นทุกด้านเจาะรูกลม โตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว เหตุที่สร้างป้อมนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า ในระยะนั้นพวกโจรหรือที่เรียกว่า “เสือ” หลายกลุ่มหลายพวก ได้ออกปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ และแย่งชิงทรัพย์สมบัติต่างๆในหมู่บ้าน และตามริมน้ำท่าจีนเสมอ และโดยเฉพาะนายบุญรอดหรือนายฮง ก็เคยโดนปล้นทรัพย์และทำร้ายนางแพ ภรรยาของนายฮงถึงแก่ความตายมาแล้ว

dsc 8656

 ภาพนี้แสดงให้เห็นรูที่เจาะไว้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ นิ้ว ที่ผนังทุกด้าน ทำให้เห็นภายนอกได้อย่างชัดเจน 

     นายฮงจึงได้สร้างป้อมไว้สังเกตการณ์ และมีการเตรียมการป้องกันการปล้นสะดมของเสือทั้งหลาย ด้วยการให้อาสาสมัครซึ่งล้วนแต่เป็นชายฉกรรจ์ เข้าเวรยามที่ป้อม คอยดูโจรที่จะมาปล้นบ้านในตลาด ซึ่งป้อมนี้สามารถมองเห็นจากรูที่เจาะไว้ได้ในระยะไกล ไม่ว่าทางบกหรือทางน้ำ

     ถ้าโจรผู้ร้ายเข้ามาปล้น คนที่ขึ้นไปประจำอยู่ในป้อมตามชั้นต่างๆจะมองเห็น และจะเคาะระฆังให้สัญญาณคนข้างล่างให้เตรียมพร้อมรับมือต่อสู้กับโจร และคนข้างบนก็เอาปืนส่องยิงตามรูทั้ง 4 ด้านของป้อม เพื่อต่อสู่กับโจรที่มาปล้นด้วย เมื่อสร้างป้อมเสร็จแล้วมีพวกโจรผู้ร้ายเข้าปล้นครั้งสองครั้งเท่านั้น แล้วโจรก็ไม่กล้าเข้ามาปล้นอีกเลย

     ในครั้งนั้นป้อมหรือหอดูโจรนี้เมื่อสร้างเสร็จ พระยารามราชภักดี เจ้าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้มาเป็นผู้ทำพิธีเปิดหอดูโจรแห่งนี้.

ชั้นบนของหอดูโจร มองเห็นทิวทัศน์บริเวณตลาดเก้าห้องและบริเวณใกล้เคียงได้ชัดเจน

dsc 8670
ทัศนีย์ภาพทางด้านสะพานแขวนและวัดลานคา

dsc 8659
มองเห็นหลังคาตลาดเก้าห้องออกไปจนถึงหน้าตลาด

dsc 8667
มองเห็นบ้านเก้าห้องอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน

     ถ้าท่านได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวที่ตลาดเก้าห้อง ก็ไม่ควรที่จะพลาดชม "หอดูโจร" แห่งนี้ ซึ่งมีอายุถึง ๗๘ ปีแล้ว.

 

แผนที่การเดินทางไป หอดูโจร ตลาดเก้าห้อง