เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

งานศพของชาวไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     เมื่อมีการตาย ชาวไทยพวน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จี่ไปหมึ่งมื้อเผาจี่หรือฌาปนกิจศพ จะต้องนำวันเดือนปีเกิดผู้ตายไปเฮ๊อผู๊ที่ฮู้เฮียนมาหมึ่งปฏิทินชาวไทยพวน เพื่อฤกษ์ยามหรือมื้อเผาศพ ว่าจี่เผาจี่ได๊มื้อเลอ

งานศพชาวไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     ลุงไพบูลย์ หอมสุวรรณ อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ชาวไทยพวนบ๊านรางบัว หมู่ที่ ๖ เป็นผู๊เฮียนวิชาหมึ่งปฏิทินไทยพวนสืบทอดในปัจจุบัน การมาหมึ่งมื้อนี้ผู๊มาหามื้อจี่ต้องนำเอาขันธ์ ๕ คือ ธูป ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม พร้อมเงินค่าแข็งโตของผู๊ที่หมึ่งเฮ๊อละกะจดมื้อเดือนปีเกิดหองคนตายมาเฮ๊อเพิ่นตรวจหมึ่งนำ ขันธ์ ๕ นี้ผู๊จี่มาหมึ่งมื้อต๊องแต่งมาเอง ผู๊หมึ่งเฮ๊อจี่แต่งเองบ่ได้ เมื่อหมึ่งเสร็จแล้วผู๊หมึ่งจี่นำไปสุมมาพระเจ๊า โดยจี่มีคำว่าอีกต่างหาก

     ลุงไพบูลย์เพิ่นจี่จัดแจงหมึ่ถถ้างปฏิทินไทยพวนคู่กับปฏิทินหลวง เพื่อตรวจหมึ่งมื้อที่จี่เผาศพได๊ อันดับแรกถ้าฮู้มื้อเกิดจี่หลีกเลี่ยงการเผาตรงกับวันเกิด ต่อไปหมึ่งมื้อ ขึ้น แฮม ๒ ค่ำ ๑๒ ค่ำ บ่กำหนดเผา ละกะหมึ่งมื้อป่องเดือน เดือนป่องมื้อหรือคนไทยเอิ๊นมื้อกระทิงวัน แล้วที่สำคัญคืออย่าเฮ๊อตรงกับมื้อเก๊ากอง

     มื้อเก้ากองนี้ถ้าเผามื้อนี่ โบราณเพิ่นว่า มันจี่ตายกลุ่ม ตายกอง คือหมายความว่าคนที่อยู่จี่ตายหลายคนต่อเนื่องกัน การหมึ่งมื้อเก้ากองจี่มีซื่อเอิ้นตามแต่ละเดือนซึ่งบ่คือกัน การหมึ่งปฏิทินไทยพวนนี้ผู๊เฮียนฮู้จี่ไล่มื้อหองเดือนตามปฏิทิน โบราณเพิ่นมีกระดานดำหรือกระดานชนวน เขียนปฏิทินเป็นภาษาไทยพวนโบราณ หมึ่งแล้วเป็นอักขระที่ใซ้อักษรธรรมเขียนไว้

     ในปัจุบันสู๊มื้อนี่ เพิ่นขี่คัดลอกมาเส่อกระดานไม้ หรือกระดาษแข็ง หรือวัสดุที่แข็งแฮงทนทานเก็บฮักษาไว้ได๊นาน ละกะเขียนหนังสือไทยกำกับเต๊ออักขระพวนไว้นำเพิ่ความสะดวก ในการจำเฮ๊อง่ายฮึ้น การไล่มื้อเก๊ากองนี้จี่กำหนดเดือนก่อน โดยใซ้ไม้หลักปักไว้ช่องกำหนดเดือน ต่อไปใซ้ไม้หลักมาปักมื้อหรือไล่วัน กำหนดเป็นข๊างฮึ้น ข๊างแฮม ถ้าหลักเดือนกับหลักมื้อตรงกันเพิ่นว่าเป็นมื้อเก้ากอง ห้ามเผาศพมื้อนั่น

งานศพชาวไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
งานศพชาวไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     การหมึ่งมื้อเผาศพหองชาวไทยพวนฮั้น จี่หาคนเฮียนฮู้น้อยลงสู๊ที ผู๊จี่มาเฮียนฮู้ต้องมีเจอฮัก หมั่นศึกษาละกะหนังสือพวนโบราณนี้บางคนบ่ได้เฮียนมากะจี่อาศัยหนังสือไทยเป็นเกณฑ์ ข๊อยมีโอกาสมาหาผู๊หมึ่งมื้อเผาศพสอบถามลุงไพบูลย์ หอมสุวรรณ เพื่อรื้อฟื้นความทรงจำ เพราะเคยมาเฮียนฮู้กับผู๊เฒ้าไว้แล้ว แต่บ่ได้ใซ้ก็เลยลืมไปแด่ จึงเขียนเป็นบทความนี้ไว้ เฮ๊อลุหลานได้ฮู้จักกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานศพหองชาวไทยพวนเฮา ในจังจังหวัานเฮาดสุพรรณบุรีบ๊านเฮานี้เน้อออออ

 

ผู้เขียน / ถ่ายภาพ

lt kritthanarat sangsuwannasinร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
SPB 01 - 05 หัวหน๊าศูนย์ข่าว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ๊านท่าตลาด / เบาะข่าว
facebook : ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์