เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

พิธีสู่ขวัญข้าวชาวไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     มื้อนี่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชาวบ๊านท่าตลาด หมู่ที่ ๒ และ ๑๑ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได๊มาฮ่วมกันเอ็ดพิธีสู่ขวัญข๊าว ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานตะข๊าววัดท่าตลาด มีลุงประสงค์ แสงดาว เป็นหมอพรสู่ขวัญข๊าวแบบพวนโบราณ มีชาวบ๊านท่าตลาดมาฮ่วมพิธีกว่า ๓๐ ครัวเฮือน

พิธีสู่ขวัญข้าว ชาวไทยพวน อ.บางปลาม้า 2559

     พิธีสู่ขวัญข๊าวหองไทยพวนเฮาฮั้น ในสมัยโบราณเพิ่นจี่เอ็ดนาปี เส่อข๊าวเบา ข๊าวหนัก เถิ่งเดือนอ๊ายเดือนญี่ฮอดเดือนสาม พอเก็บเกี่ยวข๊าวเสร็จแล้วนำข๊าวฮึ้นญุ้ง พอเถิงเดือนสี่ วันศุกร์ได๊ฤกษ์ญามดีมื้อบ่ายแลง ชาวนากะจี่ทยอยกันสู่ขวัญข๊าวที่หน๊าญุ้งข๊าวหองแต่ละบ๊านละเฮือน

พิธีสู่ขวัญข้าว ชาวไทยพวน อ.บางปลาม้า 2559

     สู๊มื้อนี่ชาวนาหันมาปุข๊าวนาปรังกันแล้วเพราะมีระบบชลประทานเฮ๊ามา กะเลยได๊เอ็ดนาสองเทื่อ พอเก็บเกี่ยวข๊าวรอบสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กะจี่รวมโตพร้อมกันฟื้นฟูประเพณีโบราณที่อาจจี่ฮามมานาน เลยนัพากันมาฮ่วมพิธีสู่ขวัญข๊าวรวมกันตามคุ้มบ๊านหรือมารวมกันที่ลานตะข๊าววัดท่าตลาด

     การอนุรักษ์ประเพณีสู่ขวัญข๊าวหองชาวไทยพวนบ๊านท่าตลาดนี้จี่เอ็ดพิธีเฮ๊อเค้อพิธีดั้งเดิมหลายที่สุดทุกขั๊นตอน แปลกแต่ว่า บ่ได๊สู่หน๊าญุ้งข๊าวท่อนั่น เพราะญุ้งข๊าวบางบ๊านบ่มีแล้ว เพราะบ่ได๊ใซ้เก็บข๊าวมานานหรืออาจจี่ผุพังไปตามกาลเวลา แต่กะญังดีที่ได๊ฮ่วมอนุรักษ์ฮักษาสืบฮีตครองหองบรรพบุรุษเอาไว้ได๊ ขั้นตอนรายละเอียดจี่ได๊นำเสนอเป็นตอนต่อไปเน้ออออสุมพี่น้องไทยพวนเฮาเอ้ยยยยย

พิธีสู่ขวัญข้าว ชาวไทยพวน อ.บางปลาม้า 2559พิธีสู่ขวัญข้าว ชาวไทยพวน อ.บางปลาม้า 2559

รูปภาพเพิ่มเติม

ผู้เขียน / ถ่ายภาพ

lt kritthanarat sangsuwannasinร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
SPB 01 - 05 หัวหน๊าศูนย์ข่าว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ๊านท่าตลาด / เบาะข่าว
facebook : ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์