เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     ในขณะที่หมู่พี่น้องไทยพวนทั่วประเทศ กำลังเริ่มลงมือเอ็ดขนมตามประเพณีสารทพวนกันอยู่ มื่อนี่อากาศปลอดโปร่ง ผมเลยถือโอกาสเดินทางไปตามชุมชนไทยพวน บ้านหมี่ตะลุ่ม บ้านสูตร หรือวัดโบสถ์ บ้านท่าตลาด ชุมชนไทยพวนที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน ไปหมึ่งบ้านเฮือนคนพวนสมัยกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว ว่าบ้านเฮือนสมัยนั้นนิยมปลูกบ้านทรงไทยจั่วแหลม และทรงปั้นหยา นิยมเอ็ดเป็นเฮือนเครื่องผูกลุฟัก ใซ้ไม้สักเป็นส่วนใหญ่ เพราะสมัยนั้นอุดมไปด้วยป่าไม้

บ้านเฮือน ไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     เฮือนบางหลังก้ะนำเอาไม้ไผ่มาสานขัดแตะ ผสมผสานกับไม้จริง หลังคาบ้านเฮือนยุคนั้นนอกจากจี่มุงจากละก้ะสังกะสีแล้ว ผู้มีฐานะก้ะจี่มุงกระเบื้องทรายอัด ละก้ะจี่ระบุ ปี พ.ศ.ที่สร้าง หรือก้ะมีคำอวยพรเป็นมงคลต่าง ๆ

     แต่มายุคสมัยนี้กาลเวลาเอ็ดเฮ้อเฮือนทรุดโทรม การซ่อมบ้านเหม่อเป็นการอนุรักษ์หลังเก่าไว้ บางบ้านใซ้วัสดุตามยุคสมัยเพราะประหยัดสะดวก บางบ้านเน้นอนุรักษ์ใซ้วัสดุเค้อ ๆ ของเก่า แต่ส่วนใหญ่ก้ะจี่นิยมการดีดหรือกระดี่บ้าน อันนี้แล้วแต่ความพอใจของเจ้าของบ้าน หรือตามคำแนะนำของซ่าง

บ้านเฮือน ไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรีบ้านเฮือน ไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
บ้านไทยพวน บางปลาม้า สุพรรณบุรี

     ฮูปที่ไปเก็บมาเลยกลายเป็นการผสานทางวัสดุและวัฒธรรมฮ่วมสมัยที่เห็นอยู่ทั่วไป และฮูปสุดท้ายคือ พระอุโบสถของวัดโบสถ์ ที่ได้บูรณะขึ้นมาเหม่อมีความวิจิตรงดงามหลาย ๆ แต่ที่คนพวนยังฮักษาไว้เหนียวแน่น คือประเพณีวัฒธรรมของบรรพบุรุษ สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก้ะจี่มีแต่ผู้โพสต์เกี่ยวกับสารทพวนอย่างกว้างขวาง ผมเลยขออนุญาตนำเอาภาพเหล่านี้มาเฮ้อหมึ่งกัน เพราะว่าอยู่เค้อโตละก้ะเฮ้อ สุมพี่น้องชาวไทยพวนทั้งหลายได้คนฮู้บ้านเกิดเมืองนอนเด้อครับ

คลิกที่รูปภาพ เพื่อชมภาพใหญ่

เกี่ยวกับผู้เขียน

ร.ต. กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินร.ต. กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวน จังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ้านท่าตลาด

facebook : ร.ต. กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์