เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

     ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทพวน และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยพวน วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม และ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ชุมชนไทยพวนบ้านท่าตลาด ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

งานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

  • ชมวัฒนธรรมการไขว่กระจาดและ การทำพิธีส่งผีเจียง

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

  • เช้ามืด พิธีจัดห่อข้าวประดับดินหรือห่อข้าวดำดิน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการเลี้ยงสรรพวิญญาณ มนุษย์ อมนุษย์ ผีมีญาติ ผีไม่มีญาติ เปรต อสูรกาย สัตว์โลกทั้งหลาย ที่หิวโหยอดอยาก ให้ได้จัดไว้ให้
  • เวลา ๐๗.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
  • เวลา ๐๙.๐๐ น. นำสลากภัตไปพร้อมกันที่วัดท่าตลาด ชมการประกวดดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษสา ผ้าใยบัว วัสดุต่าง ๆ พวงมโหตร (ดอกชุด) หรือตุงไส้หมู บางทีเรียกดอกไม้โบราณ และประกวดกระจาดสลากภัตโบราณ มีการประมูลดอกไม้ที่ประกวด

งานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้างานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า
งานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้างานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า
งานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน บางปลาม้า

ชมการแข็งขันกีฬาพื้นบ้าน ในงานมีอาหาร และเครื่องดื่มบริการให้รับประทาน ฟรี

ร.ต. กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า)
ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวน จังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ้านท่าตลาด

แผนที่การเดินทางไปยังวัดท่าตลาด บางปลาม้า สุพรรณบุรี